Asociatia Bastinasilor din Pepeni

is creating comunitate

1

patron

$5

per creation

About Asociatia Bastinasilor din Pepeni

Dragi prieteni, avem bucuria să vă anunțăm că primul proiect al Asociației Băștinașilor din Pepeni, la care am aplicat în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală (MiDl), a fost aprobat de finanțatori.

Drept urmare, comunitatea noastră va primi de la guvernul Elveției prin intermediul PNUD Moldova 10 mii de dolari pentru a renova și amenaja stadionul din sat și zona adiacentă. Asociația Băștinașilor, urmează să se mobilizeze pentru ca împreună cu partenerii proiectului să aducă, de asemenea, un aport de 10 mii de dolari.

Este vorba, astfel, despre un proiect de 20 mii de dolari, cu care intenționăm să demarăm un proces amplu de amenajare a unei zone sportive și de parc în preajma stadionului și pe locul parcului vechi. Lucrăm în prezent la elaborarea unui proiect, cu care să aplicăm la programul Inițiativei Globale de Mediu pentru a obține o finanțare de 50 mii de dolari.

Însă trebuie să ne mobilizăm exemplar pentru ca să acumulăm suma de 10 mii de dolari pentru proiectul MiDl. Și asta, deoarece tot bugetul proiectului MiDl (20 mii de dolari) poate fi considerat aport al comunității. De asemenea, se vor lua în calcul și investițiile efectuate de primărie la stadion dar și aportul nefinanciar cum ar fi diferite lucrări, materiale etc.

Chemăm factorii de decizie din APL la o conlucrare eficientă pentru a reuși să implementăm cu succes proiectul MiDl și pentru a obține și finanțarea Inițiativei Globale de Mediu. De asemenea, chemăm membrii Asociației, cei emigrați peste hotare dar și toți pepenenii care țin la satul lor, să-și aducă aportul financiar pentru ca într-un timp cât mai restrâns să acumulăm suma de 10 mii de dolari și să putem prezenta proiectul la IGM pentru a obține și finanțarea de 50 de mii.

Vedeți aici datele bancare ale Asociației, pentru transferuri : IDNO: 1019620005187; IBAN: MD37AG000000022513658982; Banca: BC ”Moldova Agroindbank”SA nr.22; Cod bancar: AGRNMD2X467


Goals
$5 of $10,000 per creation
Această sumă ne va permite să demarăm un proces amplu de amenajare a unei zone sportive și de parc în preajma stadionului și pe locul parcului vechi din Pepeni.

Invităm toți pepenenii care țin la satul lor, să-și aducă contribuția financiară pentru ca într-un timp cât mai restrâns să acumulăm suma de 10 mii de dolari și să putem aplica pentru o finanțare de 50 de mii.
1 of 1

Recent posts by Asociatia Bastinasilor din Pepeni