Daktilo1984

is creating valuable academic, media related content and research

Select a membership level

Gerd Wiesler

reward item
reward item
$2
per month

Bütün uzun yolculuklar, bir “ilk” adımla başlar. Safını belli etmek isteyen, gönlü zengin takipçilerimiz için iyi bir başlangıç. Yazmaya, konuşmaya ve video çekmeye devam edebilmemiz için küçük desteklere sürekli olarak ihtiyacımız var. Bu düzeyde bir desteğin sürekli olması gönüllülerin emeğinin devamlılığı ve somut harcamaların karşılanması açısından çok önemli.

Anna Politkovskaya

reward item
reward item
$5
per month

Diğer destekçilerimizle beraber dengeleri değiştirebilecek bir etkide bulunmayı istiyorsan bu düzeyde bir destek tam sana göre. Düzenli olarak yazı yazan, podcast yapan ve video içerik

üreten gönüllülerin, yeni projelere tam zamanlı olarak kendilerini verebilmeleri bu düzeydeki desteklerin sürekliliğine bağlıdır.

Şirin Ebadi

reward item
reward item
$10
per month

Aklın, düşüncenin ve sanatın özgür olduğu bir Türkiye’nin inşasına bir tuğla da biz koymak istiyoruz. Eğer takipçilerimizden bu düzeydeki bir desteği, düzenli olarak alabilseydik çok kısa sürede etki alanımızı genişleterek daha fazla insana sesimizi duyurmayı başarmış olurduk.

89

patrons

About Daktilo1984

Daktilo1984, “kurumsal devlet, medeni toplum, özgür birey” ilkeleri temelindeki Yeni Liberalizm anlayışının Türkiye’nin siyasi ve entelektüel elitleri arasında yaygın bir şekilde yer bulması ve benimsenmesini hedefleyen entelektüel ve siyasi bir harekettir. Bu amaçla Youtube programları, podcastler, röportajlar, yazılar üretir ve Yeni Liberalizm anlayışı çerçevesinde tüm yeni medya araçlarını kullanarak bunların yaygınlaştırılmasını sağlar.

Daktilo bir yazı makinesidir ve ardında iz bırakır.


Bu yüzden, bilgisayarın icadına kadar, otoriter yönetimler için daktilo, gözetlenmesi ve kayıt altına alınması gereken tehlikeli bir silah muamelesi görmüştür. 1983 senesinde, Romanya’da çıkan bir kanun ile daktilo edinmek ancak polis teşkilatının rızası ile mümkün kılınmıştı. Bu iznin alınabilmesi için vatandaşların daktiloları ile bir sayfa örnek yazı yazmaları isteniyordu. Böylece daktilonun kendine has yazı tarzı kayıt altına alınıyor, piyasaya sürülmesi muhtemel siyasi içerikli bir metnin kimin daktilosundan çıktığı tespit edilebiliyordu. Üstelik, kişilerin birbirlerine daktilolarını satmaları da yasaktı. Ödünç verme durumunda ise sorumluluk polis teşkilatında kayıtlı olan vatandaşa ait oluyordu. Bu tip bir kanuna sahip olmayan Demir Perde ülkelerinde ise istihbarat teşkilatlarına daktilo şeritlerinin peşine düşmek gibi zahmetli bir vazife düşüyordu. Hoşa gitmeyen bir yazının hangi daktilo tarafından yazıldığını bumak için daktilo şeritlerine el koyuluyor ve incelemeler sonucu hoşa gitmeyen yazar ifşa ediliyordu.

Soğuk Savaş döneminde istihbaratçılar ile entelektüeller arasındaki gerilim bize Das Leben Der Anderen filmini hediye etti. 1984 yılının Doğu Almanya’sı, Der Spiegel dergisine sızdırılan eleştirel bir yazı ile sarsılır. Yazarın kim olduğu bilinmemektedir çünkü Doğu Alman hükümetince kayıt altına alınmış bir daktilo tarafından yazılmamıştır. Film, Stasi ajanlarından saklanan, kaçırılan minyatür bir daktilo etrafında şekillenir. Gizli yollardan, kaçak göçek, Doğu Almanya’ya sokulmuş bu daktilo, bir tiyatro yazarının parmaklarıyla buluşur ve rejimin sıradan insanların hayatlarını nasıl mahvettiğini anlatan bir yazı çıkar ortaya. Filmi izleyenler için geriye sadece 1984 senesi ve daktilo kalır. Bir de insanların onurlarını korumak için nasıl çaresizce çırpındıkları.

Daktiloyu gizlendiği yerden çıkartmanın zamanı geldi. Avrupalı entelektüellerin 1984 senesinde gösterdiği dayanışmayı göstermenin zamanı geldi. Aklın ve düşüncenin hür olması ile insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. 

Bu amaçla Daktilo1984 kuruldu


By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 5 exclusive posts
2
Audio releases
1
Image
1
Link
1
Writing
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 5 exclusive posts
2
Audio releases
1
Image
1
Link
1
Writing

Recent posts by Daktilo1984

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits