crazy dandy is creating drawings
3

patrons

$8
per creation
היי, הגעתם לעמוד הפטראון של דנדי. פה אתם יכולים לרכוש ציורים במחירים הדרושים. במידה ורכשתם ציור בבקשה תפנו אליי בדיאמס בטוויטר כדי שאני אדע מה לצייר על פי הבקשות שלכם.
Tiers
תרומות
$1 or more per creation 1 patron
אתה די גבר
לוגו חצי גוף
$3 or more per creation 1 patron
באנר\לוגו גוף מלא
$5 or more per creation 1 patron
פה אתם יכולים לרכוש באנר\ סתם ציור של דמות עם גוף מלא. שוב, בבקשה תפנו אליי בטוויטר
בקשה מיוחדת
$10 or more per creation 0 patrons
אם יש לכם בקשה לציור יוצא דופן מהשניים האחרים, זה המקום. תפנו אליי בטוויטר כדי לאמר לי מה לצייר לפי הבקשה המיוחדת ואני יעשה זאת. בדרך כלל הבקשה תדרוש יותר השקעה מהטירס האחרים.
היי, הגעתם לעמוד הפטראון של דנדי. פה אתם יכולים לרכוש ציורים במחירים הדרושים. במידה ורכשתם ציור בבקשה תפנו אליי בדיאמס בטוויטר כדי שאני אדע מה לצייר על פי הבקשות שלכם.

Recent posts by crazy dandy

Tiers
תרומות
$1 or more per creation 1 patron
אתה די גבר
לוגו חצי גוף
$3 or more per creation 1 patron
באנר\לוגו גוף מלא
$5 or more per creation 1 patron
פה אתם יכולים לרכוש באנר\ סתם ציור של דמות עם גוף מלא. שוב, בבקשה תפנו אליי בטוויטר
בקשה מיוחדת
$10 or more per creation 0 patrons
אם יש לכם בקשה לציור יוצא דופן מהשניים האחרים, זה המקום. תפנו אליי בטוויטר כדי לאמר לי מה לצייר לפי הבקשה המיוחדת ואני יעשה זאת. בדרך כלל הבקשה תדרוש יותר השקעה מהטירס האחרים.