Datanom

is creating minecraft server hosting payment to keep up the server.

Select a membership level

Mängden att betala
$5
per month

Detta summa kommer att fara rakt till hosten.

0

patrons

About

Alla som vill vara med om minecraft servens måste donate för att bli whitelistad.
Servern kommer vara med en 3rd party host och tack vare detta så måste man betala.
Orsaken värför vi har en patreon så är för dom som får stöd varje månad och är intresserad
till att betala.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits