Dodo Visnovsky is creating dobrá nálada a klopkanie po čele :)
0

patrons

$0
per month
Rewards
Dobrodruh - 1 dolár
$1 or more per month 0 patrons
Odmenou je moja nekončiaca vďaka :)
Zlodej
$3 or more per month 0 patrons

Kúzelník
$5 or more per month 0 patrons
Vrah
$10 or more per month 0 patrons

Goals
$0 of $30 per month
Jeden deň výroby videí
1 of 4

Recent posts by Dodo Visnovsky

Rewards
Dobrodruh - 1 dolár
$1 or more per month 0 patrons
Odmenou je moja nekončiaca vďaka :)
Zlodej
$3 or more per month 0 patrons

Kúzelník
$5 or more per month 0 patrons
Vrah
$10 or more per month 0 patrons