Eensgesind is creating posts and podcasts in Afrikaans
2
patrons
$3
per month
Welkom by die Eensgesind Patreon blad,

Ons webblad is gratis vir alle gebruikers maar om deurlopend Eensgesind se potgooi opnames en artikels te verbeter en kwaliteit skrywers geleenthede op die platform te bied, benodig ons jou bydrae. Eensgesind het verskillende projekte waarvan nuwe aanlyn dokumentêre, gesprekke met unieke gaste van reg oor die wêreld en artikels van verskillende genres die lig in 2018 sal sien.

Met jou bydrae stel jy Eensgesind en die verskeie navorsers en joernaliste wat vir ons skryf in staat om hulle passie, navorsings vernuf en belangstelling oor unieke maar dringende vrae met n groeiende gehoor in Afrikaans kan deel.
Goals
$3 of $500 per month
Sodra ons die bedrag van $500 per maand, deur middel van bydraes, versamel kan dit ons in staat stel om eksklusiewe dokumentêre klankleêr programme met ons ondersteuners te deel nog voordat dit aan die breër publiek beskikbaar gemaak word.
1 of 1
Welkom by die Eensgesind Patreon blad,

Ons webblad is gratis vir alle gebruikers maar om deurlopend Eensgesind se potgooi opnames en artikels te verbeter en kwaliteit skrywers geleenthede op die platform te bied, benodig ons jou bydrae. Eensgesind het verskillende projekte waarvan nuwe aanlyn dokumentêre, gesprekke met unieke gaste van reg oor die wêreld en artikels van verskillende genres die lig in 2018 sal sien.

Met jou bydrae stel jy Eensgesind en die verskeie navorsers en joernaliste wat vir ons skryf in staat om hulle passie, navorsings vernuf en belangstelling oor unieke maar dringende vrae met n groeiende gehoor in Afrikaans kan deel.

Recent posts by Eensgesind