Fattern is creating actionmusikk som gir ninjakick
1

patron

$7
per month
Hjelp meg slik at jeg kan lage mer støff. Å lage ting og legge de ut på nett fører til betydelige kostnader, så hvis du vil hjelpe meg, er du en actionninja! Fem dollar i måneden, eller mer hvis du vil. Da er du zuperznill!
Tiers
Pledge $5 or more per month
1 patron
Hjelper du meg med fem dollar i måneden eller mer, går de pengene direkte til alle utgifter knyttet til å jobbe med Fattern. Det koster penger å ha låtene på Spotify. Det koster penger å ha Podcastene mine på SoundCloud. Det koster penger å ha hjemmesiden min oppe (fattern.tomajoni.com). Det koster penger å kjøpe musikkutstyr som mikrofoner, gitarstrenger, etc. Jeg har ingenting å tilby deg hvis du hjelper meg økonomisk annet enn at jeg kan betale utgifter og fortsette med det jeg gjør. Selvsagt har du min STORE takknemlighet hvis du velger å hjelpe meg.
Goals
$7 of $10,000 per month
Dette målet vil selvsagt aldri bli nådd. Jeg kan ikke love annet enn at penger vil gå til alle Fatternrelaterte utgifter, som er betydelige.
1 of 1
Hjelp meg slik at jeg kan lage mer støff. Å lage ting og legge de ut på nett fører til betydelige kostnader, så hvis du vil hjelpe meg, er du en actionninja! Fem dollar i måneden, eller mer hvis du vil. Da er du zuperznill!

Recent posts by Fattern

Tiers
Pledge $5 or more per month
1 patron
Hjelper du meg med fem dollar i måneden eller mer, går de pengene direkte til alle utgifter knyttet til å jobbe med Fattern. Det koster penger å ha låtene på Spotify. Det koster penger å ha Podcastene mine på SoundCloud. Det koster penger å ha hjemmesiden min oppe (fattern.tomajoni.com). Det koster penger å kjøpe musikkutstyr som mikrofoner, gitarstrenger, etc. Jeg har ingenting å tilby deg hvis du hjelper meg økonomisk annet enn at jeg kan betale utgifter og fortsette med det jeg gjør. Selvsagt har du min STORE takknemlighet hvis du velger å hjelpe meg.