Granskning Sverige is creating Etablissemangskritiska Youtubeinslag
5

patrons

$42
per month
Granskning Sverige har nu länge försökt engagera lyssnare att ideellt hjälpa till att väcka det svenska folket. Det är ganska uppenbart att det är svårt att få svenskar att engagera på ideell basis. De flesta svenskar lever under ekonomisk press och måste prioritera sina jobb framför att hjälpa Granskning Sverige. Vi kommer nu därför att försöka få igång ett inflöde av pengar så att vi kan betala nya medarbetare för den tid de lägger på att hjälpa oss. Nu inför valrörelsen är det extra viktigt att vi får igång en armé av medborgare som är villiga att granska och ställa våra makthavare till svars för den skada de åsamkat Sverige. Har du inte själv tid att praktiskt bidra till Granskning Sveriges verksamhet kan du nu bli en Patreon så att vi kan engagera andra mot betalning i stället. Som Patreon får du tillgång till den Discord chatt där vi framöver kommer svara på lyssnares frågor i våra livesändningar. Som Patreon kommer du också få tillgång till oklippt material.
Goals
$42 of $500 per month
Om vi får in 5000kr per månad tror vi att vi kommer kunna anställa vår förste betalde medarbetare. Vi kommer då anställa vår duktige redigerare några dagar i veckan för att han skall kunna prioritera Granskning Sverige framför andra jobb under de dagar han är vår anställde.
1 of 1
Granskning Sverige har nu länge försökt engagera lyssnare att ideellt hjälpa till att väcka det svenska folket. Det är ganska uppenbart att det är svårt att få svenskar att engagera på ideell basis. De flesta svenskar lever under ekonomisk press och måste prioritera sina jobb framför att hjälpa Granskning Sverige. Vi kommer nu därför att försöka få igång ett inflöde av pengar så att vi kan betala nya medarbetare för den tid de lägger på att hjälpa oss. Nu inför valrörelsen är det extra viktigt att vi får igång en armé av medborgare som är villiga att granska och ställa våra makthavare till svars för den skada de åsamkat Sverige. Har du inte själv tid att praktiskt bidra till Granskning Sveriges verksamhet kan du nu bli en Patreon så att vi kan engagera andra mot betalning i stället. Som Patreon får du tillgång till den Discord chatt där vi framöver kommer svara på lyssnares frågor i våra livesändningar. Som Patreon kommer du också få tillgång till oklippt material.

Recent posts by Granskning Sverige