Ann Heberlein

is creating texts, pods, tv

Select a membership level

Tack för din support!
$10
per month
Tack för ditt stöd!
$100
per month

7

patrons

About

Hej – och välkommen till min Patreonsida!

Jag heter Ann Heberlein och är teologie doktor i etik samt skribent och författare. Jag har varit verksam som forskare och lektor i etik vid Lunds Universitet i tjugo år och har publicerat ett dussin böcker i ämnen som moraliskt ansvar, ondska och godhet, mångkultur och svenska värderingar.
Under många år skrev jag för Sveriges största tidningar, som Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, för att nämna några. I många år var jag återkommande gäst i radions Filosofiska rummet, bidrog med tankar för dagen och hade en egen tv-serie i SVT. Nu publicerar jag mig oftast i den andra offentlighet som växer fram på nätet.

Det råder en allvarlig brist på intellektuella samtal och djuplodande resonemang i den första offentligheten. Kultursidorna har förfallit åt identitetspolitik och kulturrelativism och i akademin dominerar postmoderna och genusvetenskapliga perspektiv. De stora förlagshusen premierar politiskt korrekta pamfletter framför intellektuella resonemang och i radio och tv dominerar moralisk fostran, ytlighet och rent trams.

Vi förtjänar bättre. På min egen plattform och i mitt namn publicerar jag texter som analyserar samtiden, dess idéer och dess problem på allvar. I en serie föreläsningspoddar undersöker jag både de eviga frågorna och aktuella fenomen, som människan och hennes värde, manligt och kvinnligt, sanning och lögn.

Vill du vara med och råda bot på det intellektuella underskottet i Sverige? Bli min "patron" så lovar jag att bidra med komplexa resonemang, intellektuell hederlighet och kunskap. Mitt motto ”Sanningen må yppas om så världen går under” har jag hämtat från en av mina förebilder, Hannah Arendt – och det mottot tjänar som ledstjärna för mig. Tack för att du läste!

Ann Heberlein
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits