hrisko03

is creating play video games

0

patrons

$0

per month
EU: so I can improve my content
BG: за да мога да си подобря контента като говоря за копуването на камера и довършване на новият ми компютър от който ще играя игри и ще записвам видеа да ги обработвам и да предавам на живо 
EU: so I can improve my content
BG: за да мога да си подобря контента като говоря за копуването на камера и довършване на новият ми компютър от който ще играя игри и ще записвам видеа да ги обработвам и да предавам на живо 

Recent posts by hrisko03