In Vivo magazín is creating populárno-náučné články, videá a obrázky
46

patrons

$151
per month
Skúsiť šťastie na Patreone je v slovenských pomeroch nepochybne odvážny, možno až naivný krok. No keďže nemáme veľké oči, veríme, že časom splní svoj cieľ: umožní nám pravidelne prinášať hodnotný obsah zameraný na popularizáciu vedy, šírenie kritického myslenia a upevňovanie vedeckej gramotnosti.

Prečo má zmysel nás podporiť?
Od januára 2012 sme (s viacerými prestávkami, viď. nižšie) na našom webe zverejnili viac ako štyristo popularizačných článkov. Na rozdiel od iných portálov sa na ojedinelé výnimky nevenujeme výsledkom jednotlivých nových výskumov. Snažíme sa informovať o aktuálnom stave poznania v širšom kontexte (ako napr. tu alebo tu) alebo vyvracať mýty, to všetko prostredníctvom textov, ktoré rozsahom a hĺbkou prevyšujú typické štvor-päť odstavcové články na internete. Mnohé naše články možno dokonca označiť za longformy. Sme presvedčení, že sme jasne vyprofilovaní a prinášame témy a kvalitu obsahu, ktorá nie je na slovenskom webe bežná .

Prečo potrebujeme podporu?
In Vivo magazín je nekomerčný projekt, do ktorého všetci autori prispievajú svojimi článkami na dobrovoľnej báze. Ak sa rozhodnete podporiť nás pravidelným finančným príspevkom na Patreone, pomôžete tým zabezpečiť nielen dlhodobé fungovanie projektu a pokrytie režijných nákladov, ale aj odmeniť našich autorov za čas, ktorý investovali do rešerše a písania svojich článkov, rovnako ako ďalší rozvoj magazínu.

Do budúcnosti plánujeme okrem iného:
  • pravidelné podcasty
  • prednášky a diskusie na zaujímavé a kontroverzné témy
  • vlastné populárno-vedecké videá

ČO ZMENÍ VAŠA PODPORA?

Viac článkov, bez častých výpadkov
Budeme si môcť dovoliť venovať menej času písaniu spravodajských textov, ktoré nás živia. Namiesto toho prinesieme viac inviváckych článkov a postupne výrazne prepacujeme, aktualizujeme alebo doplníme niektoré staršie texty (v mnohých prípadoch máme k dispozícii k daným témam oveľa viac literatúry, ako v prípade tejto aktualizácie, alebo je niektoré témy potrebné výraznejšie aktualizovať)

Viac otitulkovaných videí a preložených mémov
Okrem článkov na webstránke sme od apríla 2018 opäť obnovili aj prevádzku nášho YouTube kanálu, na ktorom chceme pravidelne prinášať otitulkované videá so zaujímavým populárno-vedeckým obsahom. Na našej stránke na Facebooku a na Twitteri zase pravidelne zverejňujeme okrem odkazov na články na webe aj humorné internetové mémy súvisiace s vedou a kritickým myslením. Vaša podpora nám pomôže investovaťviac času aj do týchto aktivít.

Honoráre pre aktívnych autorov
V prípade záujmu zo strany prispievajúcich budú príspevky rozdelené medzi všetkých autorov, ktorí v danom štvrťroku prispeli článkom, a to na základe pomeru v súčte normostrán zaslaného textu. 

Ďalší rozvoj magazínu
V prípade pozitívneho vývoja plánujeme v budúcnosti rozšíriť náš obsah a aktivity. Radi by sme okrem iného napríklad pravidelne zverejňovali podcasty s našimi autormi zamerané nielen na obsah jednotlivých článkov, ale aj na debaty o rôznorodých vedeckých témach. Prednášky a diskusie na zaujímavé a kontroverzné témy (náboženstvo, konšpiračné teórie, rozšírené mýty a pod.) chceme organizovať aj naživo, či už v kaviarňach, domoch kultúry alebo na iných vhodných miestach. Tieto by boli samozrejme nahrávané na video a následne uverejnené na našom YouTube kanáli.

Pokrytie nákladov na prevádzku stránky
Aj nekomerčné aktivity sú spojené s určitými réžijnými nákladmi. Finančné príspevky od vás nám pomôžu pri pokrývaní pravidelných nákladov spojených s prevádzkou našej webstránky ako sú napr. poplatky za doménu a hosting.

ĎAĽŠIA MOŽNOSŤ PODPORY - PRIAMY PRÍSPEVOK

Ak vám platforma Patreon nevyhovuje, môžete nás podporiť aj priamym finančným príspevkom na náš účet: SK64 8330 0000 0024 0042 1663 / CZ53 2010 0000 0024 0042 1663
Skúsiť šťastie na Patreone je v slovenských pomeroch nepochybne odvážny, možno až naivný krok. No keďže nemáme veľké oči, veríme, že časom splní svoj cieľ: umožní nám pravidelne prinášať hodnotný obsah zameraný na popularizáciu vedy, šírenie kritického myslenia a upevňovanie vedeckej gramotnosti.

Prečo má zmysel nás podporiť?
Od januára 2012 sme (s viacerými prestávkami, viď. nižšie) na našom webe zverejnili viac ako štyristo popularizačných článkov. Na rozdiel od iných portálov sa na ojedinelé výnimky nevenujeme výsledkom jednotlivých nových výskumov. Snažíme sa informovať o aktuálnom stave poznania v širšom kontexte (ako napr. tu alebo tu) alebo vyvracať mýty, to všetko prostredníctvom textov, ktoré rozsahom a hĺbkou prevyšujú typické štvor-päť odstavcové články na internete. Mnohé naše články možno dokonca označiť za longformy. Sme presvedčení, že sme jasne vyprofilovaní a prinášame témy a kvalitu obsahu, ktorá nie je na slovenskom webe bežná .

Prečo potrebujeme podporu?
In Vivo magazín je nekomerčný projekt, do ktorého všetci autori prispievajú svojimi článkami na dobrovoľnej báze. Ak sa rozhodnete podporiť nás pravidelným finančným príspevkom na Patreone, pomôžete tým zabezpečiť nielen dlhodobé fungovanie projektu a pokrytie režijných nákladov, ale aj odmeniť našich autorov za čas, ktorý investovali do rešerše a písania svojich článkov, rovnako ako ďalší rozvoj magazínu.

Do budúcnosti plánujeme okrem iného:
  • pravidelné podcasty
  • prednášky a diskusie na zaujímavé a kontroverzné témy
  • vlastné populárno-vedecké videá

ČO ZMENÍ VAŠA PODPORA?

Viac článkov, bez častých výpadkov
Budeme si môcť dovoliť venovať menej času písaniu spravodajských textov, ktoré nás živia. Namiesto toho prinesieme viac inviváckych článkov a postupne výrazne prepacujeme, aktualizujeme alebo doplníme niektoré staršie texty (v mnohých prípadoch máme k dispozícii k daným témam oveľa viac literatúry, ako v prípade tejto aktualizácie, alebo je niektoré témy potrebné výraznejšie aktualizovať)

Viac otitulkovaných videí a preložených mémov
Okrem článkov na webstránke sme od apríla 2018 opäť obnovili aj prevádzku nášho YouTube kanálu, na ktorom chceme pravidelne prinášať otitulkované videá so zaujímavým populárno-vedeckým obsahom. Na našej stránke na Facebooku a na Twitteri zase pravidelne zverejňujeme okrem odkazov na články na webe aj humorné internetové mémy súvisiace s vedou a kritickým myslením. Vaša podpora nám pomôže investovaťviac času aj do týchto aktivít.

Honoráre pre aktívnych autorov
V prípade záujmu zo strany prispievajúcich budú príspevky rozdelené medzi všetkých autorov, ktorí v danom štvrťroku prispeli článkom, a to na základe pomeru v súčte normostrán zaslaného textu. 

Ďalší rozvoj magazínu
V prípade pozitívneho vývoja plánujeme v budúcnosti rozšíriť náš obsah a aktivity. Radi by sme okrem iného napríklad pravidelne zverejňovali podcasty s našimi autormi zamerané nielen na obsah jednotlivých článkov, ale aj na debaty o rôznorodých vedeckých témach. Prednášky a diskusie na zaujímavé a kontroverzné témy (náboženstvo, konšpiračné teórie, rozšírené mýty a pod.) chceme organizovať aj naživo, či už v kaviarňach, domoch kultúry alebo na iných vhodných miestach. Tieto by boli samozrejme nahrávané na video a následne uverejnené na našom YouTube kanáli.

Pokrytie nákladov na prevádzku stránky
Aj nekomerčné aktivity sú spojené s určitými réžijnými nákladmi. Finančné príspevky od vás nám pomôžu pri pokrývaní pravidelných nákladov spojených s prevádzkou našej webstránky ako sú napr. poplatky za doménu a hosting.

ĎAĽŠIA MOŽNOSŤ PODPORY - PRIAMY PRÍSPEVOK

Ak vám platforma Patreon nevyhovuje, môžete nás podporiť aj priamym finančným príspevkom na náš účet: SK64 8330 0000 0024 0042 1663 / CZ53 2010 0000 0024 0042 1663

Recent posts by In Vivo magazín