Institute of the Present is creating research and artist resource platform
1

patron

$9
per month
Pentru limba română, citiți mai jos

If you got to this page it means you already know what projects the Institute of the Projects develops and you’d like to support us. Thank you!

Your donations contribute to the continuity of a transcultural research practice without which the online and printed content of the Institute, likewise our events, would not exist.

Research in our case means: interviews and discussions with invited artists and their close circle of family and friends/collaborators, reading time at the library and home, detective style investigations for the finding of materials hard to locate, buying books, a lot of circulation, meetings and discussions with many collaborators, research trips and a lot of communication with all the invited artists and authors. Many of these open working fronts and the time invested cannot be supported from any public funding received in Romania.

This is what the regular content production at the Institute of the Present encompasses, together with the development of the artist and theoretic resources platform and its opening towards the professional and the public:

bi-monthly publication of materials in the frame of the online platform www.institutulprezentului.ro.
annual publication of 3–5 new editions in the frame of the Parkour series. The first publications in 2017 are dedicated to artists Miriam Răducanu, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Octavian Nemescu, Lia Perjovschi. 
annual program of workshops and lectures centered on (self)pedagogical practices and artistic concepts. 

What we learn we want to send farther, to be as accessible as possible, this is how we set ourselves to work.

We warmly thank you for your support and we are waiting for you to read us online and to meet at the Institute of the Present events.

Ștefania Ferchedău & Alina Șerban

_____________________________________________________________________________

Dacă ați ajuns în această pagină, înseamnă că știți deja ce proiecte dezvoltă Institutul Prezentului și vreți să ne susțineți. Mulțumim!

Donațiile voastre contribuie la continuitatea unei practici de cercetare transculturală fără de care conținutul online și tipărit al Institutului, la fel și evenimentele noastre, nu pot exista.

Cercetare în cazul nostru înseamnă: interviuri și întîlniri cu artiștii invitați și cei apropiați lor, lucrul sistematizat cu arhivele artiștilor, timp de citit la bibliotecă și acasă, investigații detectivistice pentru găsirea unor materiale greu de localizat, achiziționare de cărți, drumuri multe în toate părțile, întîlniri și discuții cu mulți colaboratori, călătorii de cercetare și multă comunicare cu toți artiștii și autorii invitați. Mare parte din aceste fronturi de lucru și timpul investit nu pot fi susținute din nici o finanțare primită în România.

Iată ce implică regularitatea producției de conținut la Institutul Prezentului, creșterea platformei de resurse artistice și teoretice și deschiderea lor către profesioniști și public:

– publicarea bi-lunară de materiale în cadrul platformei online www.institutulprezentului.ro.
– publicarea anuală a 3–5 noi ediții în cadrul seriei Parkour. Primele publicații din 2017 sînt dedicate artiștilor Miriam Răducanu, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Octavian Nemescu, Lia Perjovschi.
– un program anual de ateliere și conferințe centrat pe practici (auto) pedagogice și concepte artistice.

Ce aflăm vrem să dăm mai departe, să fie cît mai accesibil, acesta este felul în care ne-am propus să lucrăm.

Vă mulțumim pentru sprijin și vă așteptăm să ne citiți online și să ne întîlnim la evenimentele Institutul Prezentului.

Ștefania Ferchedău & Alina Șerban
Tiers
IP DREAMER
$5 or more per month 1 patron
  • Any amount is welcome. All supporters will receive regular announcements about what we do and what is new at IP. For donors with amounts starting from 5 $/ month we will offer copies of  our publications, posters or postcards with IP identity elements. // Orice sumă e binevenită. Toți suporterii vor primi anunțuri regulate despre ceea ce facem și ce este nou la IP. Pentru donatorii cu sume pornind de la 5 $/ lună vom oferi exemplare din publicațiile noastre, afișe sau cărți poștale cu elementele de identitate IP.
Goals
$9 of $500 per month
When we'll reach this amount we shall be able to increase the number of materials published each month on our platform www.institutulprezentului.ro.
1 of 1
Pentru limba română, citiți mai jos

If you got to this page it means you already know what projects the Institute of the Projects develops and you’d like to support us. Thank you!

Your donations contribute to the continuity of a transcultural research practice without which the online and printed content of the Institute, likewise our events, would not exist.

Research in our case means: interviews and discussions with invited artists and their close circle of family and friends/collaborators, reading time at the library and home, detective style investigations for the finding of materials hard to locate, buying books, a lot of circulation, meetings and discussions with many collaborators, research trips and a lot of communication with all the invited artists and authors. Many of these open working fronts and the time invested cannot be supported from any public funding received in Romania.

This is what the regular content production at the Institute of the Present encompasses, together with the development of the artist and theoretic resources platform and its opening towards the professional and the public:

bi-monthly publication of materials in the frame of the online platform www.institutulprezentului.ro.
annual publication of 3–5 new editions in the frame of the Parkour series. The first publications in 2017 are dedicated to artists Miriam Răducanu, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Octavian Nemescu, Lia Perjovschi. 
annual program of workshops and lectures centered on (self)pedagogical practices and artistic concepts. 

What we learn we want to send farther, to be as accessible as possible, this is how we set ourselves to work.

We warmly thank you for your support and we are waiting for you to read us online and to meet at the Institute of the Present events.

Ștefania Ferchedău & Alina Șerban

_____________________________________________________________________________

Dacă ați ajuns în această pagină, înseamnă că știți deja ce proiecte dezvoltă Institutul Prezentului și vreți să ne susțineți. Mulțumim!

Donațiile voastre contribuie la continuitatea unei practici de cercetare transculturală fără de care conținutul online și tipărit al Institutului, la fel și evenimentele noastre, nu pot exista.

Cercetare în cazul nostru înseamnă: interviuri și întîlniri cu artiștii invitați și cei apropiați lor, lucrul sistematizat cu arhivele artiștilor, timp de citit la bibliotecă și acasă, investigații detectivistice pentru găsirea unor materiale greu de localizat, achiziționare de cărți, drumuri multe în toate părțile, întîlniri și discuții cu mulți colaboratori, călătorii de cercetare și multă comunicare cu toți artiștii și autorii invitați. Mare parte din aceste fronturi de lucru și timpul investit nu pot fi susținute din nici o finanțare primită în România.

Iată ce implică regularitatea producției de conținut la Institutul Prezentului, creșterea platformei de resurse artistice și teoretice și deschiderea lor către profesioniști și public:

– publicarea bi-lunară de materiale în cadrul platformei online www.institutulprezentului.ro.
– publicarea anuală a 3–5 noi ediții în cadrul seriei Parkour. Primele publicații din 2017 sînt dedicate artiștilor Miriam Răducanu, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Octavian Nemescu, Lia Perjovschi.
– un program anual de ateliere și conferințe centrat pe practici (auto) pedagogice și concepte artistice.

Ce aflăm vrem să dăm mai departe, să fie cît mai accesibil, acesta este felul în care ne-am propus să lucrăm.

Vă mulțumim pentru sprijin și vă așteptăm să ne citiți online și să ne întîlnim la evenimentele Institutul Prezentului.

Ștefania Ferchedău & Alina Șerban

Recent posts by Institute of the Present

Tiers
IP DREAMER
$5 or more per month 1 patron
  • Any amount is welcome. All supporters will receive regular announcements about what we do and what is new at IP. For donors with amounts starting from 5 $/ month we will offer copies of  our publications, posters or postcards with IP identity elements. // Orice sumă e binevenită. Toți suporterii vor primi anunțuri regulate despre ceea ce facem și ce este nou la IP. Pentru donatorii cu sume pornind de la 5 $/ lună vom oferi exemplare din publicațiile noastre, afișe sau cărți poștale cu elementele de identitate IP.