JFK - Jorden Frihed Kundskab is creating Politics
4
patrons
$87
per month
For at stille op til valg i Folketinget har JFK21 brug for 20.000 vælger-erklæringer. Den kan gives på www.jfk21.dk eller ved at sende en tom e-mail til [email protected]

Og vi har brug for økonomisk støtte. Den kan gives her på  PATREON eller på
MobilePay 30 30 37 40
SWIPP 30 30 37 40
AL-Bank 5301 026 3080
Merkur 8401 129 8811

Vi vil:
Nationalisere de privatejede og privatkontrollerede centralbanker, inklusive "Danmarks" "Nationalbank". Værdien af "Seigniorage" eller Pengeskabelsens værdi udbetales direkte til alle danskere som "Borger-dividende". Vi forventer pt ca DKK 2.500 per måned for alle - også børn. Desuden ønsker vi et Folkeejet Realkredit institut, der udsteder rente-frie lån til mennesker. Virksomheder betaler fortsat rente og bidrag.

Nedsænke indkomst-skatten og fjerne selskabs-skatten helt (selskabsskatten betales alligevel kun af mindre danske virksomheder - de store multinationale selskaber benytter skattely). En skatteomlægning fra indkomstskat og selskabsskat til en afgift på digitale pengetransaktioner, forbrug og ressourcer. Det vil give en fremgang til befolkningens privatøkonomi på minimum 10%.

Lave en reel forenkling af reglerne og formindsket bureaukrati skal komme de lavestlønnede til gode i form af en højere minimumssats for overførselsindkomster.

Lave en grøn omstilling
Landbruget udpiner og forurener naturen i sin nuværende form. Vi ønsker at omlægge hele landbruget til 100% GMO-frit og pesticide-frit. Specielt vil der blive fokus på Permakultur, som beviseligt producerer 10 gange så meget per kvadratmeter som det nuværende traditionelle landbrug.

I sundhedspolitikken ligestilles Naturmedicin igen med Pharmaceutika. Danmark starter forskning i Natur-medicin og stiller resultaterne gratis til rådighed for menneskeheden.

Vi er imod EU i sin nuværende udformning, hvor en IKKE folkevalgt kommission udsteder alle love og regler. EU parlamentet er kun et "skue-demokrati".

Vi er ligeledes imod alle disse i øvrigt ulovlige krige som Danmark stadig deltager i. Den bedste måde at løse flygtninge problematikken er at stoppe bombningen af uskyldige mennesker og så hjælpe dem i nærområderne.

Baserer klima på videnskab og ikke typer som Al Gore der tjener mia på det nuværende paradigme. Vi mener IKKE første prioritet er "at borgerne betaler højere grønne afgifter og sorterer sit affald endnu bedre end vi allerede gør". Vi mener at store multinationale firmaer forurener i en grad der kan kaldes en forbrydelse imod menneskeheden. Det vil vi sætte fokus på. Ligeledes vil vi arbejde for at indføre en global lov der tilpligter firmaer, som er dømt for forbrydelser imod menneskeheden, at de bliver tvangsopløst. Altså at de simpelthen ophører med at eksistere. Et eksempel kunne være Chevrons forurening af Ecuador. Men der er rigtig mange andre eksempler.

JFK er for alle der støtter op om en bedre verden. Send en mail til [email protected] og uddan dig selv.
Tiers
Social Media Follow
$2 or more per month only 999 left
Let's make it official on social media.
 • Social media follow
 • Plus all previous rewards
Private Livestream
$5 or more per month only 1000 left
Join me for a monthly livestream.
 • Monthly patron-only livestream
 • Process videos
 •  Plus all previous rewards 
Become A Patron
$10 or more per month only 997 left
Join my community of patrons. Thank you!
 • Connect with other patrons 
 • Plus all previous rewards 
Goals
$87 of $500 per month
Vores første mål er at rejse USD 500 pr måned til marketingsomkostninger for JFK21 - Jorden Frihed Kundskab.
1 of 1
For at stille op til valg i Folketinget har JFK21 brug for 20.000 vælger-erklæringer. Den kan gives på www.jfk21.dk eller ved at sende en tom e-mail til [email protected]

Og vi har brug for økonomisk støtte. Den kan gives her på  PATREON eller på
MobilePay 30 30 37 40
SWIPP 30 30 37 40
AL-Bank 5301 026 3080
Merkur 8401 129 8811

Vi vil:
Nationalisere de privatejede og privatkontrollerede centralbanker, inklusive "Danmarks" "Nationalbank". Værdien af "Seigniorage" eller Pengeskabelsens værdi udbetales direkte til alle danskere som "Borger-dividende". Vi forventer pt ca DKK 2.500 per måned for alle - også børn. Desuden ønsker vi et Folkeejet Realkredit institut, der udsteder rente-frie lån til mennesker. Virksomheder betaler fortsat rente og bidrag.

Nedsænke indkomst-skatten og fjerne selskabs-skatten helt (selskabsskatten betales alligevel kun af mindre danske virksomheder - de store multinationale selskaber benytter skattely). En skatteomlægning fra indkomstskat og selskabsskat til en afgift på digitale pengetransaktioner, forbrug og ressourcer. Det vil give en fremgang til befolkningens privatøkonomi på minimum 10%.

Lave en reel forenkling af reglerne og formindsket bureaukrati skal komme de lavestlønnede til gode i form af en højere minimumssats for overførselsindkomster.

Lave en grøn omstilling
Landbruget udpiner og forurener naturen i sin nuværende form. Vi ønsker at omlægge hele landbruget til 100% GMO-frit og pesticide-frit. Specielt vil der blive fokus på Permakultur, som beviseligt producerer 10 gange så meget per kvadratmeter som det nuværende traditionelle landbrug.

I sundhedspolitikken ligestilles Naturmedicin igen med Pharmaceutika. Danmark starter forskning i Natur-medicin og stiller resultaterne gratis til rådighed for menneskeheden.

Vi er imod EU i sin nuværende udformning, hvor en IKKE folkevalgt kommission udsteder alle love og regler. EU parlamentet er kun et "skue-demokrati".

Vi er ligeledes imod alle disse i øvrigt ulovlige krige som Danmark stadig deltager i. Den bedste måde at løse flygtninge problematikken er at stoppe bombningen af uskyldige mennesker og så hjælpe dem i nærområderne.

Baserer klima på videnskab og ikke typer som Al Gore der tjener mia på det nuværende paradigme. Vi mener IKKE første prioritet er "at borgerne betaler højere grønne afgifter og sorterer sit affald endnu bedre end vi allerede gør". Vi mener at store multinationale firmaer forurener i en grad der kan kaldes en forbrydelse imod menneskeheden. Det vil vi sætte fokus på. Ligeledes vil vi arbejde for at indføre en global lov der tilpligter firmaer, som er dømt for forbrydelser imod menneskeheden, at de bliver tvangsopløst. Altså at de simpelthen ophører med at eksistere. Et eksempel kunne være Chevrons forurening af Ecuador. Men der er rigtig mange andre eksempler.

JFK er for alle der støtter op om en bedre verden. Send en mail til [email protected] og uddan dig selv.

Recent posts by JFK - Jorden Frihed Kundskab

Tiers
Social Media Follow
$2 or more per month only 999 left
Let's make it official on social media.
 • Social media follow
 • Plus all previous rewards
Private Livestream
$5 or more per month only 1000 left
Join me for a monthly livestream.
 • Monthly patron-only livestream
 • Process videos
 •  Plus all previous rewards 
Become A Patron
$10 or more per month only 997 left
Join my community of patrons. Thank you!
 • Connect with other patrons 
 • Plus all previous rewards