JeannetteCreator

is creating icons, videos & more about the art of iconografy.

Select a membership level

Become A Patron
reward item
$5
per month
* Unlock exclusive content and join my community of patrons. 

* Receive a printable giftcard of my 'Anastasi'. Thank you!


NEDERLANDS: 

* Ontsluit exclusief materiaal en voeg je bij mijn 'supporters'. 

* Ontvang een printbare kaart cadeau van mijn 'Anastasi'.  

Dank je wel!Includes
  • Access to patron-only content
  • Connect with other patrons
Connect & Share With Me
reward item
$10
per month
* Unlock exclusive content and join my community of patrons. 

* Connect with me on Social Media to bring your ideas or requests. Thank you!


NEDERLANDS: 

* Ontsluit exclusief materiaal en voeg je bij mijn 'supporters'. 

* Verbind je met mij op Social Media en stuur me jouw ideeën of verzoeken. 

Dank je wel!Includes
  • Access to patron-only content
  • Connect with other patrons
  • Social media follow
Behind The Scenes
reward item
$15
per month
* Unlock exclusive content and join my community of patrons. 

* Connect with me on Social Media to bring your ideas or requests. Thank you!


NEDERLANDS: 

* Ontsluit exclusief materiaal en voeg je bij mijn 'supporters'. 

* Verbind je met mij op Social Media en stuur me jouw ideeën of verzoeken. 

Dank je wel!Includes
  • Behind-the-scenes art and videos
  • Patron-only polls

2

patrons

$18

per month

About

(Scroll naar beneden voor Nederlandse tekst)

Thank you so much for making your way to my Patreon page! 

I have some really big plans for the future and I'm asking you to be a part of it all. I've been drawing and painting all my life. Since some years I'm painting icons, beside my work as a Stress Release Specialist, but by breaking my leg I was forced TO SIT for weeks and unable to do that work. Since the moment I broke some bones I chose not to complain and not to worry, but to focus on what I CAN DO, which is thinking, writing and painting. I count my blessings and take the chance to CREATE and EXPRESS myself in any possible way.

I raised myself based on autonomy and independency, but laying on the floor with a broken limp, speeded me up to ask for support. ;-) 

My intention is not only to make icons, give them or sell them, but to teach and show this traditional handcraft and give people the opportunity to learn about it, how to do it or to get their own special icon. 

I am so fortunate to have fans like you! People who are willing to help fortify me and be a part of who I am and what I do. Your support means the world to me! Of course there'll be great benefits for you. Special discount for my patrons, insights, practical teachings, behind-the-scenes-videos and more. Most of my icons you can find on my iconlovers site. And more about me and other stuff I've done is on my personal site.

In the Right Column of this page you can find different options to support me. If you need help or explanation on how to do it, please let me know here below. Or mail me at [email protected].

Thank you!
Jeannette
The Netherlands


EN NU IN HET NEDERLANDS (IN DUTCH)

Dank je wel voor dat je de weg naar mijn Patreon pagina gevonden hebt! 

Ik heb grote plannen voor de toekomst en ik vraag je om hier deel van uit te maken. Ik heb bijna mijn hele leven getekend en geschilderd. Sinds vijf jaar maak ik ikonen, naast mijn werk als Stress Release Specialist, maar door het breken van mijn been ben ik gedwongen om te zitten en niet in staat om dat werk te doen. Sinds het moment dat ik wat botten brak besloot ik om niet te klagen en me geen zorgen te gaan maken, maar me te richten op wat IK KAN DOEN en dat is denken, schrijven en schilderen. Ik tel mijn zegeningen en grijp te kans om te CREËREN en me te UITEN op iedere mogelijke wijze.

Ik heb mezelf groot gebracht gebaseerd op autonomie en onafhankelijkheid, maar met een gebroken ledemaat op de grond liggen versnelde mij in het om hulp vragen.

Mijn intentie is niet alleen om ikonen te maken, te geven of te verkopen, maar om dit traditionele ambacht aan anderen te demonstreren en om mensen de mogelijkheid te geven dit zelf te leren of een speciale ikoon voor zichzelf te krijgen. 

Ik voel me rijk met supporters zoals jij! Mensen die bereid zijn om mij te sterken en deel zijn van wie ik ben en wat ik doe. Jouw steun betekent veel voor mij! En natuurlijk zijn er ook voordelen voor jou. Speciale korting voor mijn 'beschermheren' en 'beschermvrouwen', praktische lessen, achter-de-schermen-videos en meer.  
De meeste van mijn ikonen zijn te vinden op de website mijn ikonenliefhebbers site.
En meer over mij en andere dingen die ik gedaan heb op mijn persoonlijke site.

In de Rechter Kolom op deze pagina zie je diverse mogelijkheden om mij te ondersteunen. Als je hulp nodig hebt of uitleg bij hoe je dat kunt doen, mail me dan alsjeblieft via [email protected].

Dank je wel!
Jeannette.

Goals
$18 of $500 per month
When I reach this goal I will make a special video, open to ALL.
1 of 5
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Video
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Video

Recent posts by JeannetteCreator

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits