Katharsis

is creating Community

Select a membership level

Lidmaatschap Katharsis Community

$13
per month
Geen tijd voor één-op-één traject, maar wel vragen die u beantwoord wilt hebben?
Of wenst u in contact te komen met gelijkgestemden?
In dat geval kunt u zich aansluiten bij de Katharsis Community.

Wat krijgt u hier voor terug?

- Artikelen en video's van Katharsis worden hier als eerst gepubliceerd
- U komt in contact met gelijkgestemden
- 24/7 support 

  • General Support
  • Live chat

0

patrons

About Katharsis

Katharsis draagt enerzijds op fundamentele wijze bij aan de noodzakelijke ontwikkeling en bewustwording van eenieders essentie. Anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol binnen organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen, het bedrijfsleven, en de samenleving als geheel. Door de katharsis tweeledig te laten gelden, wordt recht gedaan aan de essentie van het individu, en daarmee aan de ‘ontwikkeling’ daarvan, leveren we contextgebonden handvatten aan organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsorganen en bedrijven, én dragen we direct bij aan een rechtvaardige en duurzame gemeenschap.
Katharsis Academy beschouwt het als haar taak recht te doen aan het individu en daarmee een wezenlijke en duurzame bijdrage te leveren aan organisaties, bedrijven en samenleving als geheel. Katharsis Academy verricht dit door middel van diverse gesegmenteerde activiteiten.

Katharsis Academy - Wijsheden die voor je werken | Legal | Corporate | Onderwijs | Overheid | Non profit | Zelf katharsis |

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits