Kristine Ullaland

Kristine Ullaland

is creating the web page Grønare kvardag

10

patrons
Synst du det er viktig å tenke nytt rundt plast og avfall?
- Då er Grønare kvardag sida for deg.


Sidan april 2015 har Grønare kvardag utfordra og engasjert lesarar frå over 140 nasjonar til å tenke i tråd med Zero Waste. Nettstaden blir drifta av Zero Waste-frontar Kristine Ullaland, som sjølv oppdaga Zero Waste-rørsla i 2012.

Synast du dette er viktig arbeid? No kan du bli medlem gjennom folkefinansieringsplattformen Patreon.

Fem grunnar til å bli medlem!
  • Du bidrar til å halde Grønare kvardag fri for betalt reklame.
  • Du bidrar til hyppigare innlegg (kvar 3-4 veke).
  • Du får vere med på å påverke kva tema som blir publisert på Grønare kvardag, gjennom patreon.
  • Du bidrar til å gjere tilgjengeleg praktisk og nyttig informasjon om Zero Waste-relaterte tema, til glede for deg og andre.
  • Med di hjelp kan Grønare kvardag vekse.

Til deg som vel å støtte, tusen takk! Det betyr utruleg mykje.


Tiers
Støtt Grønare kvardag
$2 or more per month
Støtt Grønare kvardag med 17 kr eller meir kvar månad eller med eit eingongsbeløp.
Bli medlem av Grønare kvardag
$6 or more per month
Støtt Grønare kvardag med 50 kr eller meir kvar månad, eller med eit eingongsbeløp.
Synst du det er viktig å tenke nytt rundt plast og avfall?
- Då er Grønare kvardag sida for deg.


Sidan april 2015 har Grønare kvardag utfordra og engasjert lesarar frå over 140 nasjonar til å tenke i tråd med Zero Waste. Nettstaden blir drifta av Zero Waste-frontar Kristine Ullaland, som sjølv oppdaga Zero Waste-rørsla i 2012.

Synast du dette er viktig arbeid? No kan du bli medlem gjennom folkefinansieringsplattformen Patreon.

Fem grunnar til å bli medlem!
  • Du bidrar til å halde Grønare kvardag fri for betalt reklame.
  • Du bidrar til hyppigare innlegg (kvar 3-4 veke).
  • Du får vere med på å påverke kva tema som blir publisert på Grønare kvardag, gjennom patreon.
  • Du bidrar til å gjere tilgjengeleg praktisk og nyttig informasjon om Zero Waste-relaterte tema, til glede for deg og andre.
  • Med di hjelp kan Grønare kvardag vekse.

Til deg som vel å støtte, tusen takk! Det betyr utruleg mykje.


Recent posts by Kristine Ullaland

Tiers
Støtt Grønare kvardag
$2 or more per month
Støtt Grønare kvardag med 17 kr eller meir kvar månad eller med eit eingongsbeløp.
Bli medlem av Grønare kvardag
$6 or more per month
Støtt Grønare kvardag med 50 kr eller meir kvar månad, eller med eit eingongsbeløp.