Ilyan Marshak

is creating An Informed Humanity

Select a membership level

הדפסת סטיקרים, פלאיירים ופוסטרים

reward item
reward item
$3
per month
  • Early access
  • Name in credits

תחזוקה ותפעול אתר אינטרנט

reward item
reward item
$5
per month
הקמנו אתר חדש
www.ie2020.net
האתר יהווה פלטפורמה דרכה נוכל לקבל מידע, חדשות, כלים ובתקווה - שותפים לדרך.
כדי לאפשר את זה נשמח שתתמכו בנו.
  • Early access
  • Name in credits
  • Exclusive Behind-the-scenes

הפקת סרטונים ושידורים

reward item
reward item
$5
per month
הפקת סרטוני הדרכה בנושאים כגון: עזרה ראשונה, פעולות מחאה, חקלאות, מלאכה, קשר ורדיו, הישרדות, ליקוט, בנייה חלופית וכישורי חיים.
הפקת סרטוני הסברה בנושאי חדשות ואקטואליה, ושידורים חיים בנושאים שונים.
  • Early access
  • Name in credits

72

patrons

About Ilyan Marshak

,במשך שלושת העשורים האחרונים בישראל ראיתי שלטונות מושחתים
תשתיות מיושנות, אנשים מפולגים שברגעי משבר רפואיים/בטחוניים/כלכליים
.מוצאים עצמם בלי תשתיות ראויות ובלי מענה ראוי משלטונות שלא מסוגלים לסייע כשצריך
.כמו רבים, גדלתי במצוקה, במחסור, בעוני ובאי ידיעה של מה יביא המחר
.ב-2011, במחאה החברתית, גיליתי שיש רבים כמוני
.בכך שהתחברנו לקהילה ניצלו חיי ברמה הכי כנה ובסיסית
.הכרתי חברים, שותפים לדרך, למדתי דברים חדשים, קיבלתי כלים ובעיקר תמיכה של מה שהפך לקהילה
לכן בימים כאלה של חוסר יציבות ותחושת חוסר ביטחון, פונים אליי רבים בכדי ליצור קהילות שיענו על הצרכים
.הבסיסיים שבמקרים רבים השלטונות לא יכולים לסייע בהם
.לכן אני פונה אליכם - לקהילה שלי, שלנו - לסייע לי. לנו
איליאן
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 56 exclusive posts
115
Images
1
Link
2
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 56 exclusive posts
115
Images
1
Link
2
Writings

Recent posts by Ilyan Marshak

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits