Martin96 is creating Railroad crossings and Train videos
1
patron
Natáčím videa železničních přejezdů a vlaků ve státech střední Evropy (zejména ČR, Slovensko, Polsko a další) a nahrávám je na YouTube. Takto jsem natočil již několik stovek přejezdů a přispěním zde mi pomůžete s úhradou cestovních nákladů na natočení dalších přejezdů a další tvorbu na YouTube. Předem děkuji. :)

I'm YouTube user who films mainly railroad crossings and trains in states of Central Europe (Czech Republic, Slovakia, Poland, etc.). I recorded hundreds of crossings and if you donate here, you will help me with financial of travel costs to record to other crossings and other creation to YouTube. Thank you in advance for your possible contribution. :)
Tiers
Malý příspěvek / Small pit
$2 or more per month

Malý příspěvek na palivo do auta.

Little donate for fuel to my car.

REWARD: access to some so far unpublished videos.

Příspěvek + bonus / A pit + bonus
$5 or more per month

Příspěvek na jednu 100kilometrovou jízdu vlakem

ODMĚNA: přístup k placeným příspěvkům.


Donate for one 100 km long trip by train.

REWARD: access to paid posts

Velký příspěvek / Large pit
$10 or more per month

Příspěvek na jednu 50kilometrovou cestu autem tam a zpět.

ODMĚNA: přístup k placeným příspěvkům. 


Donate for one 50 km long trip by car.

REWARD: acces to paid posts.

Video na objednávku / Video on request
$25 or more per month

Napište mi, co chcete natočit, a natočím. Počítá se vzdušná čára od Pardubic ve výši 0,20 $ / km.

ODMĚNA: přístup k placeným příspěvkům, video s uvedením žadatele.


Write me what you want to record and I'll record it. The price: the airline distance from Pardubice - 0,20 $ per km.

REWARD: acces to paid posts, video with name of applicant.

M96 GOLD CLUB
$50 or more per month

Přednostní vydávání videí pro členy Zlatého klubu. Zaplacením částky získáváte nárok na zhlédnutí všech natočených přejezdů v ráci jednoho vícedenního výlet (např. 10denní Slovensko).


Priority videos for members of M96 Gold Club. The amount is always fixed for acces to view every crossing video from one multi-day trip (for ex. 10-day Slovakia)Goals
1 of 50 patrons
V případě přispění 50 patronů budu vydávat veškerá plánovaná videa na kanálu Martin96 - CLC přednostně všem, kteří přispěli alespoň 5$.

When I reach 50 patrons, I'll make early access to my every upcoming video on channel Martin96 - CLC to everybody who donated at least 5$.
1 of 1
Natáčím videa železničních přejezdů a vlaků ve státech střední Evropy (zejména ČR, Slovensko, Polsko a další) a nahrávám je na YouTube. Takto jsem natočil již několik stovek přejezdů a přispěním zde mi pomůžete s úhradou cestovních nákladů na natočení dalších přejezdů a další tvorbu na YouTube. Předem děkuji. :)

I'm YouTube user who films mainly railroad crossings and trains in states of Central Europe (Czech Republic, Slovakia, Poland, etc.). I recorded hundreds of crossings and if you donate here, you will help me with financial of travel costs to record to other crossings and other creation to YouTube. Thank you in advance for your possible contribution. :)

Recent posts by Martin96

Tiers
Malý příspěvek / Small pit
$2 or more per month

Malý příspěvek na palivo do auta.

Little donate for fuel to my car.

REWARD: access to some so far unpublished videos.

Příspěvek + bonus / A pit + bonus
$5 or more per month

Příspěvek na jednu 100kilometrovou jízdu vlakem

ODMĚNA: přístup k placeným příspěvkům.


Donate for one 100 km long trip by train.

REWARD: access to paid posts

Velký příspěvek / Large pit
$10 or more per month

Příspěvek na jednu 50kilometrovou cestu autem tam a zpět.

ODMĚNA: přístup k placeným příspěvkům. 


Donate for one 50 km long trip by car.

REWARD: acces to paid posts.

Video na objednávku / Video on request
$25 or more per month

Napište mi, co chcete natočit, a natočím. Počítá se vzdušná čára od Pardubic ve výši 0,20 $ / km.

ODMĚNA: přístup k placeným příspěvkům, video s uvedením žadatele.


Write me what you want to record and I'll record it. The price: the airline distance from Pardubice - 0,20 $ per km.

REWARD: acces to paid posts, video with name of applicant.

M96 GOLD CLUB
$50 or more per month

Přednostní vydávání videí pro členy Zlatého klubu. Zaplacením částky získáváte nárok na zhlédnutí všech natočených přejezdů v ráci jednoho vícedenního výlet (např. 10denní Slovensko).


Priority videos for members of M96 Gold Club. The amount is always fixed for acces to view every crossing video from one multi-day trip (for ex. 10-day Slovakia)