Parlak Jurnal

is creating contents that tries to difference in the thoughts of the readers

Select a membership level

İbrahim Müteferrika
$3
per month
Bizim için çok değerli olan ilk adımı atmaya ne dersiniz? Parlak Jurnal hiçbir ekonomik çıkar gütmeyen bir gönüllü oluşum olarak teknik giderleri (hosting vs.), okurlarına olan çekilişleri (kitap vs.) ve çeşitli etkinlikleri gerçekleştirebilmek için küçük desteklere ihtiyaç duyuyor. Bu seviyede yapacağınız bir destek, tüm Parlak Jurnal ekibinin üretkenliğini devam ettirebilmesi için çok anlamlı olacaktır.
Johannes Gutenberg
$5
per month
En üst seviyede olan bu bağış türünü, matbaa devriminin öncüsüne atfetmeyi uygun buluyoruz. Bu bağışınız ile birlikte yapmayı planladığımız fakat henüz yeterli desteğe sahip olmadığımız etkinlikleri gerçekleştirebiliriz. Parlak Jurnal'in basılı veya elektronik dergisini çıkarmak, çeşitli çözümsel kitapçık yayınları yapabilmek, okurlarımızın düşün dünyasını destekleyecek büyük kitap hediyeleri sunabilmek, öğrencilere ücretsiz kitap hediye edebilmek, yazı yazmaya teşvik etmek istediğimiz insanlara cüzi miktarda telif ücreti ödeyebilmek, oluşumumuzun samimiyetini koruyarak çeşitli tasarımsal ve teknik meselelerine profesyonel destek alabilmek gibi birçok hayalimizin gerçekleştirilmesi konusunda bize büyük bir destek vermiş olacaksınız.

0

patrons

$0

per month

About

Parlak Jurnal, birçok konuda yazılar yayımlanan çok yazarlı bir internet dergisidir. Aynı zamanda çeşitli Youtube içerikleri üretiyor, Podcast söyleşileri yapıyor, okurlarımıza kitaplar dağıtıyor, insanları yazmaya teşvik ediyoruz. Tüm bağış ve gelirlerimizin bir kısmını her ay çeşitli vakıflara bağışlayarak bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyoruz.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits