Rumlik

Rumlik

creating Video, Photography, Web portal and video reviews

Select a membership level

Coffee & Snack

$5
/ month
Imagine inviting me to a coffee and a snack once a month. It's a small thing for you, but for me it's a great basic support.
----
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na kafíčko a zákusek. Pro tebe to je maličkost, ale pro mě je to skvělá základní podpora.
YOU MIGHT LIKE

Buy me lunch | Kup mi oběd

$10
/ month
Imagine inviting me to lunch once a month. It's great of you, I have one small worry less.
-------
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na oběd. Je to od tebe skvělé, mám o jednu drobnou starost méně.

Leave one bill to me | Jeden účet na mě

$25
/ month
Imagine that you pay a small bill, from my daily life, for me once a month. Thank you, this money will definitely come in handy and help a lot.
---
Představ si, že za mě jednou měsíčně zaplatíš nějaký drobný účet z mého běžného života. Děkuji, tyhle peníze se jistě budou hodit a hodně pomůžou.

I cover your back | Kryju ti záda

$50
/ month
Everyone needs friends who are 100% reliable. These will always cover your back without the slightest hesitation.
----------
Každý potřebuje prátele na které je 100% spolehnutí. Tito ti vždy budou krýt záda, bez sebemenšího zaváhání.

No stress | Žádný stres

$100
/ month
Hey! Keep calm and stop worrying so much.
-------
Hej! Buď v klidu a přestaň se tolik strachovat.

Leave that to me | Nech to na mě

$250
/ month
I'll take some of your expenses for you this month. Do not worry.
-----
Vezmu za tebe tenhle měsíc část tvých nákladů. Buď bez obav.

This month goes to me

$500
/ month
I'll pay you most of your expenses this month. Be calm and do what you can.
-------
Tenhle měsíc jde na mě
Teto měsíc ti zaplatím většinu tvých nákladů. Bud v klidu a dělej co umíš.

I'm a millionaire! | Jsem milionář!

$1,000
/ month
Just be yourself.
---
Prostě buď sám sebou.

Coffee & Snack

$5
/ month
Imagine inviting me to a coffee and a snack once a month. It's a small thing for you, but for me it's a great basic support.
----
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na kafíčko a zákusek. Pro tebe to je maličkost, ale pro mě je to skvělá základní podpora.
YOU MIGHT LIKE

Buy me lunch | Kup mi oběd

$10
/ month
Imagine inviting me to lunch once a month. It's great of you, I have one small worry less.
-------
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na oběd. Je to od tebe skvělé, mám o jednu drobnou starost méně.

Leave one bill to me | Jeden účet na mě

$25
/ month
Imagine that you pay a small bill, from my daily life, for me once a month. Thank you, this money will definitely come in handy and help a lot.
---
Představ si, že za mě jednou měsíčně zaplatíš nějaký drobný účet z mého běžného života. Děkuji, tyhle peníze se jistě budou hodit a hodně pomůžou.

About Rumlik

Goals
0% complete
This means almost complete freedom and independence from subscriptions on YouTube, Instagram, Facebook, etc.. Absolute freedom in creation with the possibility to update and purchase technology according to needs.
----
Toto znamená takřka naprostou svobodu a nezávislost na odběrech na YouTube, Instagramu, Facebooku atd. Absolutní volnost v tvorbě s možností aktualizovat a nakupovat techniku dle potřeb.
4 of 4

Become a patron to

9
Unlock 9 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Rumlik