Suat Selvi

is creating Fikir

About

Bir fikrin varsa kendi fikrini uygulayabilirsin, onun hakkında fikirlere kaplanabilir ilerleyebilirsin ama bir fikrin yoksa benim fikirlerime tâbi kalıp benim fikirlerimi benimseyeceksin.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits