Svenska Narrativ is creating Short films
1

patron

$3
per month
Tack för ert stöd. Det är absolut avgörande för att filmerna ska kunna göras.
Tiers
Pledge $1 or more per month
1 patron
You're officially a patron and will receive one very thankful virtual hug.

Du är nu en patron! Vi tackar ödmjukast med en virtuell kram.
Pledge $10 or more per month
0 patrons
If space is available, you may join the crew while shooting the films.

I mån av plats kan du vara med på inspelningen av våra filmer.
Goals
$3 of $6,000 per month
Ett antal personer arbetar på olika sätt med filmerna. Den totala tidsåtgången är 2-3 heltidstjänster. Den efterfrågade summan motsvarar en timlön motsvarande ett butiksbiträde. Hoppas att ni finner detta skäligt.
1 of 1
Tack för ert stöd. Det är absolut avgörande för att filmerna ska kunna göras.

Recent posts by Svenska Narrativ

Tiers
Pledge $1 or more per month
1 patron
You're officially a patron and will receive one very thankful virtual hug.

Du är nu en patron! Vi tackar ödmjukast med en virtuell kram.
Pledge $10 or more per month
0 patrons
If space is available, you may join the crew while shooting the films.

I mån av plats kan du vara med på inspelningen av våra filmer.