Templayer

is creating Various videos and other stuff / Různá videa a jiné věci
Select a membership level
Minimální příspěvek - 30 Kč / Minimal contribution - 30 Czech Crowns (= ~1 Dollar)
$1
per month
Minimální příspěvek - 30 Kč:
Po zaplacení minimálního příspěvku předám odkaz k dočasnému seznamu videí, kde jsou prozatím neveřejné epizody (chybí překlad) a seznam hrubých nahrávek, kde jsou hrubé nesestříhané nahrávky, zálohy a podobně.

Minimal contribution - 30 Czech Crowns (= ~1 Dollar):
After paying this sum, you will be given a link to a temporary (unlisted) playlist, where currently unlisted videos are located (they're missing a translation, etc.) and another link to a playlist for raw uncut recordings and backups.
Překlad - 100 Kč / Translation - 100 Czech Crowns (= ~4 Dollars)
Limited (1 of 1 remaining)
$4
per month
Překlad - 100 Kč:
Přeložím, co budete chtít (z češtiny do angličtiny a naopak) - 10 minut videa/audia nebo 10 stran textu. Pokud by bylo více, pro výpočet ceny lze použít trojčlenku (10 minut = 100 Kč, tzn. 15 minut = 150 Kč, ...). Do měsíce by "měl" být překlad hotový. Pokud se mi těchto odměn sejde více a budou zadány, budou poskládány do samostatných měsíců v řadě za sebou. Totéž platí o použití trojčlenky pro zvýšení času / počtu stran.

Translation - 100 Czech Crowns (= ~4 Dollars):
I will translate whatever you wish (from Czech to English or vice-versa) - 10 minut of audio/video, or 10 pages of text. If there were to be more than that, the price goes by a simple proportion (if 10 minuts equals to about 4 dollars, then 15 minuts equals to about 6 dollars). It should be done in about a month. Of there are more of those per month and they will be requested, they will be put in a queue on a monthly basis one after another. Same goes when using a simple proportion to raise the time / amount of pages.
Ksicht - 500 Kč / My ugly mug - 500 Czech Crowns (= ~20 Dollars)
$20
per month
Ksicht - 500 Kč:
Ukáži na nevyfotoshopované fotce či videu ksicht dané osobě. Lze propojit s následujícím pro
tzv. "facecam" u videí (což absolutně nesnáším, ale pokud mi za to někdo zaplatí ...)

My ugly mug - 500 Czech Crowns (= ~20 Dollars):
I will show you my face on a non-photoshopped image. Can be combined with the next reward for a so called "facecam", even though I absolutely despise those (but if somebody pays me enough...)
Vlastní výběr her na LP - 1000 Kč / A LP of your choice - 1000 Czech Crowns (= ~40 Dollars)
$40
per month
Vlastní výběr her na LP - 1000 Kč:
Za každých 1000 Kč si lze zvolit hru, kterou následně nahraji do videí. Také se jako je u mne obvyklé pokusím dohrát hru na 100%. Berte prosím na vědomí, že například překlad trvá extrémně dlouho a vydání videí ze hry může být klidně měsíc po zaplacení (pokud není co překládat, hra je krátká atd.), nebo taky klidně až několik let po zaplacení. (v případě náročných a dlouhých her, kde je mnoho co překládat, atd.). Pokud by se nedejbože někdy stalo, že bych byl pracháč (o čemž mám vážné pochybnosti se svým životním štěstím) a měl bych příliš těchto příspěvků, muselo by se to nějak omezit. Také počítejte s tím, že spoustu her nenávidím a některé žánry vážně nemusím, takže se u toho budu vztekat a sprostě nadávat. Byli jste varováni.

A LP of your choice - 1000 Czech Crowns (= ~40 Dollars):
For each 40 dollars you will be able to choose a game for me to record a series of. Usually, I play games to an 100% completion. Please be aware that completely translating that game can take an extreme amount of time, so that the release of such videos can be a month from the payment (if there is nothing to translate and the game is short, etc.) or even several years after payment (if the game is hard, long, with a lot of things to translate, etc.). If I ever became rich (and I have great doubts about that...) and I had too many of those rewards pending, I would have to limit them somewhat. Also be aware that I outright hate a lot of games, and I'm not good at some genres, so I will be angry and swearing during those. You have been warned.
Hraní hry dle výběru plátce společně - 2000 Kč / Playing a game in multiplayer - 2000 Czech Crowns (=~ 80 Dollars)
$80
per month
Hraní hry dle výběru plátce společně - 2000 Kč:
Možnost hrát se mnou nějakou hru dle vašeho výběru. Organizace (kdy) je mojí záležitostí, dle toho, jak to vyhuje mě. Platí možné budoucí omezení, zmíněné v bodě za 1000 Kč

Playing a game in multiplayer - 2000 Czech Crowns (=~ 80 Dollars):
You will have the option to play a game of your choice with me. The organization (when) it happens will go according to me. Some future limitations might apply, as said in the previous reward for 1000 Czech Crowns (40 Dollars).
Elektrické housle a následně písně - 25 000 Kč / Electrical violin and then songs - 25 000 Kč (= ~1000 Dollars)
Limited (1 of 1 remaining)
$1,000
per month
Elektrické housle a následně písně - 25 000 Kč (duplikát ze sekce cílů):
Koupím si elektrické housle a zahraji vám na ně do videa bojovou hudbu. Ne, nedělám si srandu. :D Později bych udělal další bod ve formě ceny za píseň (asi 500 Kč za cover a 1000 Kč za originální)

Electrical violin and then songs - 25 000 Kč (= ~1000 Dollars; A duplicate from the goals section):
First, I will buy an electrical violin and record some battle music into a video by using it. No, I'm not making a joke here. :D Later on, I would make another reward / goal as a price for a song (500 Kč / ~ 20 Dollars for a cover and 1000 Kč / ~40 Dollars for an original song)
Airsoft Real Life FPS - ~75 000 Kč / Airsoft Real Life FPS - ~75 000 Kč (= ~3000 Dollars)
Limited (1 of 1 remaining)
$3,000
per month
Airsoft Real Life FPS - ~75 000 Kč (duplicitní ze sekce cílů):
Odměnou jsou videa "střílečky z reálného světa". Obsahuje koupi výbavy na airsoft PLUS mikrokamery (která dokáže nahrávat 6 hodin v kuse). Přidělání na masku (mám masku pro airsoft, 2500 Kč, s integrovaným ventilačním systémem)

Airsoft Real Life FPS - ~75 000 Kč (= ~3000 Dollars; duplicite from the Goals section):
Videos from this goal are the reward. It's comprised out of buying the Airsoft equipment PLUS buying the microcam (that can record for 6 hours). I can put it on my mask (I have an airsoft mask, it cost me about 100 dollars, has an intergrated ventilation system)
Oběd - 100 000 Kč / Lunch - 100 000 Czech Crowns (= ~4000 Dollars)
$4,000
per month
Oběd - 100 000 Kč:
Vezmu vás na oběd do sokolí (v létě na steak) :D

Lunch - 100 000 Czech Crowns (= ~4000 Dollars):
I'll take you to dinner into Sokolí (they serve steaks in Summer) :D

0

patrons

$0

per month

About Templayer

I'm Templayer, and I've been making videos for about 10 years now. Many years ago, my AdSense account on youtube got blocked for trying to monetize what is now called "Let's Plays" (back then those were called Commentated Walkthroughs...). Now? Everybody is monetizing those, yet my AdSense account is blocked for life and after years of trying - cannot be unblocked. To try battling the unfairness, I've decided to try out Patreon. Let's see how much of my typical luck I will get. My Patreon got banned "for fraud" one second after I gave it my username, password and email address, and later unbanned when I asked why is the nature of the fraud, without a proper apology, just stating it was a mistake. Given that my usual luck is already at work here, I do no expect to get anything out of Patreon. Nonetheless, I will try. The money will go towards the support of me doing videos, game modding, etc. That means basically towards food so that I won't starve to death, electricity, etc. Also towards the costs of server maintance - currently to my Ultima Online Zerenxess Shard (and later down the pipeline towards my custom Freelancer: Discovery server called Tempest). The Patreon charges its toll on the whole sum, not on each individual Patreon payment (which is actually quite an advantage). You can pay basically any sum from one dollar upwards. It's a monthly one. Again - I do not expect to get anything, but if every single one of my subscribers gave me 1 dollar per month (that's something you probably have enough money for), I would have about 30 000 Czech Crowns per month (divide by about 20 to get dollars), which is almost thrice the minimal wage in my land. You can get to some of the rewards by accumulating your points per payment - the more you pay, the closer you are to the reward. You can get multiple rewards at the same time (i.e. if you pay an equivalent of 1000 Czech Crowns, you will get all the lesser rewards at the same time and you would need 4 000 Czech Crowns to get to the 5 000 Czech Crowns reward). If it is possible to get the rewards per month repeatedly, you can get them repeatedly. An example of that would be a choice of a game to LP. Money that isn't used for a specific reward (for example server maintaince, or my body's food maintance :D) will go to the "gaming fond" and will be used to buy games or get new hardware.

Jsem Templayer a již asi 10 let dělám videa. Před mnoha lety byl můj AdSense účet na youtube zablokován za to, že jsem se jako jeden z prvních pokoušel zpeněžnit to, čemu se nyní říká "Let's Play" videa (kdysi se tomu říkalo komentované videonávody...). Nyní? Každý je zpeněžňuje, ale můj AdSense účet zůstává nadosmrti zablokován a ani po mnoha letech snažení - nelze jej odblokovat. Abych se pokusil s touto nespravedlností bojovat, rozhodl jsem se vyzkoušet Patreon. Uvidíme, kolik z mého obvyklého štěstí budu mít. Můj Patreon byl již zabanován "za podvod" jednu vteřinu poté, co jsem zadal své uživatelské jméno, heslo a emailovou adresu a poté odbanován, když jsem se zeptal, o jaký podvod se jedná. Bez omluvy, jen s konstatováním, že se jednalo o omyl. Vzhledem k tomu, že mé obvyklé štěstí již funguje, nečekám, že z Patreonu cokoliv dostanu. Ale i tak se o to pokusím. Peníze slouží na podporu činnosti tvorby videí, módování her, atd. Tedy hlavně na jídlo, elektřinu, atd. A taky na provoz serverů na hry - momentálně na shard k Ultima Online (Zerenxess) a později k mému upravenému serveru pro Freelancer: Discovery, s názvem Tempest. Poplatky se platí jednorázově ze všech transakcí naráz jako z jediné transakce (obrovská výhoda patreonu). Zaplatit se dá takřka jakákoliv suma od ekvivalentu jednoho dolaru a výše. Platí se měsíčně. Nepočítám s tím, že cokoliv dostanu, ale pokud by mi každý můj odběratel (čistě hypotetická situace) zaplatil 30 Kč měsíčně, měl bych 30 000 Kč měsíčně a měl bych to jako práci místo pracování někde na fabrice za minimální mzdu. K některým cenám lze dospět akumulačně - čím více zaplatíte, tím více se k ceně postupně dostanete. Lze se dostat k několika cenám naráz (pokud zaplatíte 1000 kč, dostanete všechny nižší ceny a k ceně, co by byla například za 5 000 Kč, už by vám zbývalo jen 4 000 Kč. Lze-li ceny získat měsíčně a máte splněnou výši, budou měsíčně (například výběr hry na LP). Peníze, co nejsou na specifickou věc, (například na provoz serverů, ... nebo pro mne na jídlo :D) jdou do "herního fondu" a budou použity například ke koupi her nebo koupi hardwaru.

Goals
$0 of $2 per month
Bageta - 50 Kč:
Koupím si bagetu a její pozření nahraji do videa. :D

Baguette - 50 Czech Crowns (= ~2 Dollars):
I'll buy a Baguette, and I'll record myself eating it. :D
1 of 9

Recent posts by Templayer