Vedátor

is creating Popularizačno-vedecké články a videá

52

patrons
Ahojte, volám sa Samuel Kováčik, som teoretický fyzik a stojím za projektom Vedátor_sk. Hlavný cieľ mňa (a ďalších autorov) by sa dal jednou vetou zhrnúť takto: snažím(e) sa, aby ľudia lepšie rozumeli svetu.

V ére Twitteru a Instagramu ide Vedátor proti prúdu. Píšeme dlhé príspevky, témy sa snažíme prebádať do hĺbky a nespoliehame sa na aktuálne témy, ktoré ľudí zaujmú len na niekoľko dní. 

Do projektu sa mi podarilo zapojiť mnoho mladých slovenských študentov a vedcov, vo voľnom čase sa delia o zaujímavosti, na ktoré počas svojho výskumu narazili. Aj vďaka tomu pokrýva Vedátor široké spektrum tém: astrofyzikufyzikumatematikuzoologiubiológiuchémiuumelú inteligenciupsychológiuhistóriumedicínumeteorológiuenviromentalistikugeológiu, ... . Rôznorodú zmes spája snaha písať o veciach, ktoré ľudí zaujmú, poučia, potešia a snáď aj povznesú.

Snažíme sa svoje pole pôsobnosti neustále rozširovať, fungujeme na InstagrameYouTube a máme aj vlastnú stránku. Počas posledných mesiacov sme rozbehli živé akcie Vedatour, kde vedci odprezentujú krátke popularizačné prednášky a ľudia sa ich následne môžu pýtať na všetko, čo ich o vede a svete okolo nás zaujíma. V blízkej budúcnosti chceme portfólio aktivít rozšíriť aj o podcasty. 

Toto všetko niečo stojí. Náklady na software a hardware, materiály či drobnú výpomoc. No hlavne to stojí veľa času a energie. Ak si myslíte, že projekt Vedátor je zmysluplný a hodnotný, môžete mu finančne dopomôcť k zvýšeniu výkonu. 

Ďakujem(e)!
[Samuel]

---

Poznámky k odmenám:
Možnosť vybrať tému príspevku (Gigawatt): frekvencia záleží od počtu podporovateľov a náročnosti vybraných tém. Témy majú spadať pod záber Vedátora, dopredu ich spolu prediskutujeme. Na inšpiráciu, malo by to byť niečo na štýl: ‚‚Rád by som sa viac dozvedel o tom, či môžu byť mobily škodlivé,‘‘ alebo: ‚‚Chcel by som, aby sa ľudia dozvedeli viac o význame včiel.‘‘ Však chápete.

Diskusia o živote, vesmír a vôbec (Terawatt): frekvencia záleží od počtu podporovateľov a ich lokalizácie, pravdepodobne pôjde o občasné (zhruba štvrťročné) Skypové hovory v malých skupinách. Pokojne si dopredu môžeme dohodnúť nejakú tému (napr.: ‚‚Chcel by som sa rozprávať o čiernych dierach.‘‘) a ja si dopredu pripravím materiály. 
Tiers
Watt
$1 or more per month

Držíme ti palce!

 • Ďakujem!
Kilowatt
$4 or more per month
 • Tisíckrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
Megawatt
$10 or more per month
 • Miliónkrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
 • Vedátorské tričko (ročne)
Gigawatt
$20 or more per month
 • Miliardukrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
 • Vedátorské tričko (ročne)
 • Možnosť vybrať tému príspevku (podmienky v texte)
Terawatt
$50 or more per month
 • Biliónkrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
 • Vedátorské tričko (ročne)
 • Možnosť vybrať tému príspevku (podmienky v texte)
 • Diskusia o živote, vesmír a vôbec (podmienky v texte)
Goals
52 of 100 patrons
Spustíme podcast!
3 of 3
Ahojte, volám sa Samuel Kováčik, som teoretický fyzik a stojím za projektom Vedátor_sk. Hlavný cieľ mňa (a ďalších autorov) by sa dal jednou vetou zhrnúť takto: snažím(e) sa, aby ľudia lepšie rozumeli svetu.

V ére Twitteru a Instagramu ide Vedátor proti prúdu. Píšeme dlhé príspevky, témy sa snažíme prebádať do hĺbky a nespoliehame sa na aktuálne témy, ktoré ľudí zaujmú len na niekoľko dní. 

Do projektu sa mi podarilo zapojiť mnoho mladých slovenských študentov a vedcov, vo voľnom čase sa delia o zaujímavosti, na ktoré počas svojho výskumu narazili. Aj vďaka tomu pokrýva Vedátor široké spektrum tém: astrofyzikufyzikumatematikuzoologiubiológiuchémiuumelú inteligenciupsychológiuhistóriumedicínumeteorológiuenviromentalistikugeológiu, ... . Rôznorodú zmes spája snaha písať o veciach, ktoré ľudí zaujmú, poučia, potešia a snáď aj povznesú.

Snažíme sa svoje pole pôsobnosti neustále rozširovať, fungujeme na InstagrameYouTube a máme aj vlastnú stránku. Počas posledných mesiacov sme rozbehli živé akcie Vedatour, kde vedci odprezentujú krátke popularizačné prednášky a ľudia sa ich následne môžu pýtať na všetko, čo ich o vede a svete okolo nás zaujíma. V blízkej budúcnosti chceme portfólio aktivít rozšíriť aj o podcasty. 

Toto všetko niečo stojí. Náklady na software a hardware, materiály či drobnú výpomoc. No hlavne to stojí veľa času a energie. Ak si myslíte, že projekt Vedátor je zmysluplný a hodnotný, môžete mu finančne dopomôcť k zvýšeniu výkonu. 

Ďakujem(e)!
[Samuel]

---

Poznámky k odmenám:
Možnosť vybrať tému príspevku (Gigawatt): frekvencia záleží od počtu podporovateľov a náročnosti vybraných tém. Témy majú spadať pod záber Vedátora, dopredu ich spolu prediskutujeme. Na inšpiráciu, malo by to byť niečo na štýl: ‚‚Rád by som sa viac dozvedel o tom, či môžu byť mobily škodlivé,‘‘ alebo: ‚‚Chcel by som, aby sa ľudia dozvedeli viac o význame včiel.‘‘ Však chápete.

Diskusia o živote, vesmír a vôbec (Terawatt): frekvencia záleží od počtu podporovateľov a ich lokalizácie, pravdepodobne pôjde o občasné (zhruba štvrťročné) Skypové hovory v malých skupinách. Pokojne si dopredu môžeme dohodnúť nejakú tému (napr.: ‚‚Chcel by som sa rozprávať o čiernych dierach.‘‘) a ja si dopredu pripravím materiály. 

Recent posts by Vedátor

Tiers
Watt
$1 or more per month

Držíme ti palce!

 • Ďakujem!
Kilowatt
$4 or more per month
 • Tisíckrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
Megawatt
$10 or more per month
 • Miliónkrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
 • Vedátorské tričko (ročne)
Gigawatt
$20 or more per month
 • Miliardukrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
 • Vedátorské tričko (ročne)
 • Možnosť vybrať tému príspevku (podmienky v texte)
Terawatt
$50 or more per month
 • Biliónkrát ďakujem!
 • Vstupné na jednu akciu Vedatour (mesačne)
 • Vedátorské tričko (ročne)
 • Možnosť vybrať tému príspevku (podmienky v texte)
 • Diskusia o živote, vesmír a vôbec (podmienky v texte)