Michal Veselka - Railroad Crossing

is creating I'm shooting railroad crossings

0

patrons

$0

per month

About Michal Veselka - Railroad Crossing

CZ : Natáčím železniční přejezdy z oblasti Střední Evropy (zejména Česká republika, Slovensko, Německo a Polsko)Chtěl bych časem navštívit další země jako je Itálie, Švýcarsko popřípaě Holandsko a Nizozemsko. Přejezdy objíždím převážně a pouze výhradně vlakem a když od vás obdržím nějakou částku pomůže mě to na pokrytí nákladů, na dopravu vlakem či autobusem do dalších zemí Evropy. EN : I am filming railway crossings from the Central Europe region (especially the Czech Republic, Slovakia, Germany and Poland) I would like to visit other countries such as Italy, Switzerland and the Netherlands. The crossings are mostly and only exclusively by train and when I receive a sum from you it will help me to cover the costs, to transport by train or bus to other countries of Europe.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits