adopto are creating essays on philosophy, art and culture.
0

patrons

$0
per month
Adopto е проект, който макар и тепърва прохождащ, да се чувства от създателите му като нещо ново не само за нас, но и за българското виртуално пространство изобщо. Списанието е обърнато изцяло в посока на целостта на хуманитарното познание, като основната задача, която сме си поставили е достъпността на материалите, които ще бъдат публикувани. Тук не говорим само за достъпността им от гледна точка на non-for-profit ориентацията на проекта, но и от тази на достъпността на езика (без значение дали говорим за авторски или преводни текстове), с който ще ви бъдат представяни. Според нас голяма част от младите (а и не само), които искат да се докоснат до богатството на науките за човека, биват спирани на първо място от него. Доминиращия почти целия им спектър академичен език, представлява препятствие подобно на онова, пред което се изправяме при изучаването на чужд език. Adopto е портал за сериозно мислене, което бидейки отнесено към ежедневието ни, ще ни позволява да не се загубваме в него. Всеки от вас може да допринесе за редовното попълване на секциите на сайта, като се надяваме да се придържате към горенаписаното по начина, по който го правим и ние.

За информация - [email protected]
За участие - [email protected]

Порталът не представлява и не е финансиран от политически партии, фондации или каквито и да било външни източници. Adopto разчита изцяло на скромните възможности на създателите си и на помощта, която под формата на еднократно дарение (във формата на сайта) или ежемесечно (тук), всеки един от вас би могъл да окаже.
Tiers
Благодетел
$2 or more per month 0 patrons
Вашата подкрепа е единственото, което поддържа проекта ни - благодарим ви!
Благодетел
$5 or more per month 0 patrons
Подобна сума е от огромно значение за нас - благодарим ви!
Благодетел
$10 or more per month 0 patrons
Подобна помощ ни дава възможност да ви доставяме по няколко преводни и авторски материала на месец без досадното присъствие на рекламни банери - благодарим ви! 
Меценат
$20 or more per month 0 patrons
Подобна помощ ни дава възможност да ви доставяме по няколко преводни и авторски материала на месец без досадното присъствие на рекламни банери; да плащаме разноските по поддръжката на сайта и да организираме образователни събития и дискусии. За да ви се отблагодарим ще ви изпращаме веднъж в годината луксозно издание с най-добрите ни материали. Попълнете адреса си във формата на Patreon или ни пишете на [email protected]
Патрон
$30 or more per month 0 patrons
Подобна помощ ни дава възможност да ви доставяме по няколко преводни и авторски материала на месец без досадното присъствие на рекламни банери; да плащаме разноските по поддръжката на сайта, да организираме образователни събития и дискусии, както и част от нас да се посветят изцяло на проекта. За да ви се отблагодарим ще ви изпращаме веднъж в годината луксозно издание с най-добрите ни материали. Попълнете адреса си във формата на Patreon или ни пишете на [email protected]
Goals
$0 of $100 per month
Тази сума ще ни помогне да поддържаме онлайн присъствието на списанието.
1 of 1
Adopto е проект, който макар и тепърва прохождащ, да се чувства от създателите му като нещо ново не само за нас, но и за българското виртуално пространство изобщо. Списанието е обърнато изцяло в посока на целостта на хуманитарното познание, като основната задача, която сме си поставили е достъпността на материалите, които ще бъдат публикувани. Тук не говорим само за достъпността им от гледна точка на non-for-profit ориентацията на проекта, но и от тази на достъпността на езика (без значение дали говорим за авторски или преводни текстове), с който ще ви бъдат представяни. Според нас голяма част от младите (а и не само), които искат да се докоснат до богатството на науките за човека, биват спирани на първо място от него. Доминиращия почти целия им спектър академичен език, представлява препятствие подобно на онова, пред което се изправяме при изучаването на чужд език. Adopto е портал за сериозно мислене, което бидейки отнесено към ежедневието ни, ще ни позволява да не се загубваме в него. Всеки от вас може да допринесе за редовното попълване на секциите на сайта, като се надяваме да се придържате към горенаписаното по начина, по който го правим и ние.

За информация - [email protected]
За участие - [email protected]

Порталът не представлява и не е финансиран от политически партии, фондации или каквито и да било външни източници. Adopto разчита изцяло на скромните възможности на създателите си и на помощта, която под формата на еднократно дарение (във формата на сайта) или ежемесечно (тук), всеки един от вас би могъл да окаже.

Recent posts by adopto

Tiers
Благодетел
$2 or more per month 0 patrons
Вашата подкрепа е единственото, което поддържа проекта ни - благодарим ви!
Благодетел
$5 or more per month 0 patrons
Подобна сума е от огромно значение за нас - благодарим ви!
Благодетел
$10 or more per month 0 patrons
Подобна помощ ни дава възможност да ви доставяме по няколко преводни и авторски материала на месец без досадното присъствие на рекламни банери - благодарим ви! 
Меценат
$20 or more per month 0 patrons
Подобна помощ ни дава възможност да ви доставяме по няколко преводни и авторски материала на месец без досадното присъствие на рекламни банери; да плащаме разноските по поддръжката на сайта и да организираме образователни събития и дискусии. За да ви се отблагодарим ще ви изпращаме веднъж в годината луксозно издание с най-добрите ни материали. Попълнете адреса си във формата на Patreon или ни пишете на [email protected]
Патрон
$30 or more per month 0 patrons
Подобна помощ ни дава възможност да ви доставяме по няколко преводни и авторски материала на месец без досадното присъствие на рекламни банери; да плащаме разноските по поддръжката на сайта, да организираме образователни събития и дискусии, както и част от нас да се посветят изцяло на проекта. За да ви се отблагодарим ще ви изпращаме веднъж в годината луксозно издание с най-добрите ни материали. Попълнете адреса си във формата на Patreon или ни пишете на [email protected]