AIO Healing

is creating Romiromi Maori Healing Video Tutorials

Select a membership level

What is Maori healing romiromi?

$5
per month
1. Defining taa miri, koo miri, mirimiri and romiromi.

2. Accessing the whatumanawa - the eye of the heart

3. Takutaku - chants that change and shift the energy

4. Whakapapa - know your Atua well

5. Opening up the body to release emotional experiences

6. Releasing unwanted energies and entities

7. The ethics and safe practice of a romiromi practitioner

8. Being a channel for the ancestors

About AIO Healing


My name is Charlotte Mildon from sunny Hawkes Bay in New Zealand. Te Oomai Reia Romiromi Maori healing was taught to me 15 years ago by the late Hohepa De La Mere, a Whānau Apa Nui Tohunga Ahurewa (a priest of a much higher order from Whitianga). At the same time, Dr Rose Pere mentored me in the lores of the Tohuna Tipua – a cosmic force in a human body, born with the celestial knowledge and only trained to access it. For 12 years I worked beside the late Manu Korewha, Ngaapuhi Tohunga Ahurewa and Atarangi Muru, a Ngāti Kuri Tohunga (healing priestess), both of whom promised Papa De La Mere to look after me when he was gone. When Papa De La Mere passed, Atarangi Muru, the founder of the Māorihealers.com, mentored me to practise a more feminine approach to romiromi to ensure safe practice when spiritually shifting or releasing unwanted energies from the body. Manu Korewha shared many healing philosophies with me over the years and channelled a whole range of ancient mother energies in his takutaku. These Masters in traditional Maori healing supported me in completing my Masters degree that revealed many of the ancient mother energies at the foundation of traditional Māori healing and helped me define and validate romiromi rituals and practices in the findings of my doctoral research.

Papa De La Mere and Manu Korewha believed that the wānanga would look after itself. I have chosen this Patreon platform to share videos that explain some of the Māori healing philosophies, whakapapa, takutaku and romiromi bodywork techniques that were shared with me. Your contributions to this Patreon platform helps to support the community sessions for those in the low income bracket so I humbly thank you for supporting me on this kaupapa.  

The page is dedicated to experienced healing practitioners/teachers of romiromi, mirimiri and rongoa Maori as well as to those who want to add to their kete (basket) of healing knowledge. So no matter where you are around the world, nau mai, haere mai, piki mai ki te ao Māori - welcome, welcome, welcome to the spiritual healing realms of the ancestors.

He Mihimihi - acknowledgements
Ko te mihi tuatahi ki nga kaihanga Io Matua te kore raua Ko Rikoriko,
Ki te pūtaketanga o nga mea katoa.
Uea ki a Ranginui e tū nei,
Uea ki a Papa-tū-ā-nuku e takoto ake nei
Uea ki ngā tamariki o Papa me Rangi hoki
Tēna tātou katoa e whai nei i ngā tapuwae o ngā tūpuna.
Ki ō tātou tini mate, e tangihia ake nei, e mihia ake ana.
Otirā, ki ngā Pakeke, ki ngā mātua, ki ngā whānaunga katoa, nā koutou ngā āwhina, ngā tautoko e tika ai te rere a te waka nei.
Ngā mihi aroha ki a koutou katoa mo to aroha tautoko ki tēnei kaupapa.

Tēnei te mihi matakoakoa, matakuikui hoki ki a koutou katoa
He uri ahau o ngā Maunga tapu o Rongokako me te Whakapunake hoki
I tipu ake ahau i raro i te maru o enei tupuna
Ko te Wairoa hopupu honengenenge matangirau me Tutaekuri oku awa
Ko Ngāti Ruapani, Porou, Rongomaiwāhine, Kahungunu oku iwi
Ko Ngāti Maahu rātou ko Ngāti Hinepare, ko Ngāti Hinganga oku hapū
Ko Hamuera Moteo rāua ko Puutahi ngā marae
Ko Tamatea-Ariki-Nui te Tangata
Ko Ruawharo te Tohunga
Ko Ruamano te Taniwha
Ko Hine-Korako te Tipua
Ko Takitimu te waka tapu
Ko Rongomaiwāhine te Rangatira
Ko Charlotte Mildon toku ingoa
No Heretaunga ahau
No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

 

Become a patron to

257
Unlock 257 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by AIO Healing

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits