Anatolian Scripts

is creating Digital collection for the writing systems of Anatolia

Select a membership level

Cuneiform

reward item
reward item
$1
per month

Destekçimiz bu miktarı vererek, Anatolian Scripts'in sunucu masrafının karşılanmasına katkıda bulunmuş olacak.

Hieroglyph

reward item
reward item
$5
per month

Arşivimizi geliştirmemiz için katkıda bulunun.

4

patrons

$7

per month

About Anatolian Scripts

Anadolu’nun kültürel mirası tehdit altında. Ortak mirasımız defineciler tarafından tahrip ediliyor. Özellikle yazıtlar, define işareti olduğu var sayılarak parçalara ayrılıyor. Bu durum ne yazık ki son yıllarda gözle görülür biçimde artmış durumda. Yasalar ve önlemlerin yetersizliğinin yanında, bu tahribatın asıl kaynağının ilgisizlik, cahillik ve açgözlülük olduğunu düşünüyoruz.

Projemiz, Anadolu’nun yazıt içeren tarihi eserlerinin bir envanterini çıkararak, sahip olduğumuz değerler hakkında farkındalığımızın ve ilgi düzeyimizin artması adına, araştırmaya teşvik eden bir kaynak olmayı hedeflemektedir.

Anatolian Scripts Anadolu Yazıları bir dijital kütüphane projesidir. Anadolu uygarlıklarının kullandıkları yazı sistemlerine ve onlardan günümüze kalan yazılı buluntulara odaklanır. Bu proje, geçmişten bu yana Anadolu’da süregelen yazı kültürüne ait önemli buluntuları arşivleyerek, ilgi duyan herkes için bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

İçerik

Bu arşiv öncelikle Anadolu’da var olmuş uygarlıkların yazı sistemlerini konu alır. Fakat komşu coğrafyaları da içine alacak şekilde, kimi yazı türleri ve varyasyonları haritaya dahil edilerek genişletilebilir.

Arşiv, her buluntuyu tek tek kayıt altına almak yerine, tarihsel önemi, işçiliği, coğrafi konumu değerlendirilerek seçilmiş buluntuları içerecek kapsamdadır. Tekil buluntuların yanında, tablet arşivi gibi zengin buluntu noktalarını da içermektedir.

Araştır
sayfası üzerinden şu ana kadar eklenmiş tüm öğeleri listeleyebilirsiniz. Her yazı öğesi, “yazı sistemine göre, tarihlendirildiği yüzyıla göre, bulunduğu yere göre, coğrafi koordinasyonuna göre, sergilendiği müzeye göre” sınıflandırılarak filtreleme ve arama yapılabilmektedir.
Goals
$6.68 of $25 per month
Bu miktarda destek aldığımızda, sunucu masraflarımız karşılanmış olacak.
1 of 3

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits