Łukasz Konarski

Łukasz Konarski

is creating drawings and illustrations

0

patrons

$0

per creation
PL | ENG

Witajcie cudowni ludzie internetu!

Nazywam się Łukasz Konarski , projektuję grafikę, rysuję i ilustruję w moim mikro-graficznym studio " another way" w Polsce.

Tu, na Patreonie, pragnę zaoferować Ci moje ilustracje. Na chwilę obecną będą one publikowane około raz na miesiąc, ale z czasem częstotliwość ich ukazywania się zwiększy.

Jakie to będą ilustracje? Na zmianę, fanarty i prace oryginalne, czyli po każdym fanarcie następną praca będzie dzieło całkowicie autorskie i ponownie po jego opublikowaniu będę szykował nowego fanarta.

Zasady publikacji, czyli co zyskuję za wsparcie:
Fanart - jako, że są to prace oparte na materiale do którego prawa autorskie posiadają firmy zewnętrzne, ja nie mogę ich sprzedawać, więc praca będzie publikowana z linkiem do pliku o pełnej rozdzielczości (pozwalającą na druk aż do formatu A4 w jakości 300dpi - druk jest wyłącznie do użytku osobistego) na wszystkich moich profilach społecznościowych całkowicie za darmo. Osoby wspierające mnie na Patreon uzyskają dostęp do pracy 3 dni przed wszystkimi innymi, dodatkowo otrzymają zestaw specjalnie przygotowanych tapet na komputer lub smartfon oraz krótka animację gif z procesu powstawania pracy.
Praca oryginalna - powstanie takiej pracy zostanie, podobnie jak w przypadku fanarta, zaprezentowane na wszystkich moich kontach społecznościowych, ale tylko w małej rozdzielczości 800px dla dłuższego boku. Osoby wspierające mnie na Patreon otrzymają taką pracę w pełnym rozmiarze, pozwalającym na druk w formacie A4, 3 dni przed wszystkimi innymi, dodatkowo otrzymają zestaw specjalnie przygotowanych tapet na komputer lub smartfon oraz krótka animację gif z procesu powstawania pracy.

Mam nadzieję, że moje prace się Państwu spodobają, a Państwa wsparcie z pewnością pomoże zwiększyć ilość czasu jaką mogę na nie przeznaczyć, a co za tym idzie także częstotliwość ich ukazywania się.

--------------------------------------------------

Hello, wonderful people of the internet!

My name is Łukasz Konarski , I design graphics, I draw and illustrate in my micro-graphic studio " another way" in Poland.

Here, on Patreon, I want to offer you my illustrations. At the moment, they will be published about once a month, but over time the frequency of their appearance will increase.

What are the illustrations? For a change, fanarts and original works, i.e. after each fanart, the next work will be a completely original work and again after publishing it I will prepare a new fanart.

Principles of publication, or what I gain for the support:
Fanart
- as these are works based on material for which external companies own copyrights, I can not sell them, so the work will be published with a link to a full-resolution file (allowing for printing up to A4 format in 300dpi quality - printing is only for personal use) on all my social profiles completely free. People who support me on Patreon will get access to work 3 days before all others, additionally they will receive a set of specially prepared wallpaper for a computer or smartphone and a short animation gif from the process of creating a job.
Original work (only for personal use - the creation of such a work will be, just like in the case of fanart, presented on all my social accounts, but only in a small 800px resolution for the long side. People supporting me on Patreon will receive such a full-size job that allows print in A4 format, 3 days before all others, additionally they will receive a set of specially prepared computer or smartphone wallpapers and a short gif animation from the work creation process.

I hope that you will enjoy my work, and your support will certainly help increase the amount of time I can spend on it, and thus the frequency of their appearance.

--------------------------------------------------

My Deviant Art page:
My Behance portfolio.
My Instagram
My main www: anotherway.pl
Tiers
Base pack
$1 or more per creation
  • You see a new illustration 3 days before the whole world!
  • Set of specially prepared wallpapers for a computer or smartphone.
  • Short animation gif from the process of creating an ilustration.
PL | ENG

Witajcie cudowni ludzie internetu!

Nazywam się Łukasz Konarski , projektuję grafikę, rysuję i ilustruję w moim mikro-graficznym studio " another way" w Polsce.

Tu, na Patreonie, pragnę zaoferować Ci moje ilustracje. Na chwilę obecną będą one publikowane około raz na miesiąc, ale z czasem częstotliwość ich ukazywania się zwiększy.

Jakie to będą ilustracje? Na zmianę, fanarty i prace oryginalne, czyli po każdym fanarcie następną praca będzie dzieło całkowicie autorskie i ponownie po jego opublikowaniu będę szykował nowego fanarta.

Zasady publikacji, czyli co zyskuję za wsparcie:
Fanart - jako, że są to prace oparte na materiale do którego prawa autorskie posiadają firmy zewnętrzne, ja nie mogę ich sprzedawać, więc praca będzie publikowana z linkiem do pliku o pełnej rozdzielczości (pozwalającą na druk aż do formatu A4 w jakości 300dpi - druk jest wyłącznie do użytku osobistego) na wszystkich moich profilach społecznościowych całkowicie za darmo. Osoby wspierające mnie na Patreon uzyskają dostęp do pracy 3 dni przed wszystkimi innymi, dodatkowo otrzymają zestaw specjalnie przygotowanych tapet na komputer lub smartfon oraz krótka animację gif z procesu powstawania pracy.
Praca oryginalna - powstanie takiej pracy zostanie, podobnie jak w przypadku fanarta, zaprezentowane na wszystkich moich kontach społecznościowych, ale tylko w małej rozdzielczości 800px dla dłuższego boku. Osoby wspierające mnie na Patreon otrzymają taką pracę w pełnym rozmiarze, pozwalającym na druk w formacie A4, 3 dni przed wszystkimi innymi, dodatkowo otrzymają zestaw specjalnie przygotowanych tapet na komputer lub smartfon oraz krótka animację gif z procesu powstawania pracy.

Mam nadzieję, że moje prace się Państwu spodobają, a Państwa wsparcie z pewnością pomoże zwiększyć ilość czasu jaką mogę na nie przeznaczyć, a co za tym idzie także częstotliwość ich ukazywania się.

--------------------------------------------------

Hello, wonderful people of the internet!

My name is Łukasz Konarski , I design graphics, I draw and illustrate in my micro-graphic studio " another way" in Poland.

Here, on Patreon, I want to offer you my illustrations. At the moment, they will be published about once a month, but over time the frequency of their appearance will increase.

What are the illustrations? For a change, fanarts and original works, i.e. after each fanart, the next work will be a completely original work and again after publishing it I will prepare a new fanart.

Principles of publication, or what I gain for the support:
Fanart
- as these are works based on material for which external companies own copyrights, I can not sell them, so the work will be published with a link to a full-resolution file (allowing for printing up to A4 format in 300dpi quality - printing is only for personal use) on all my social profiles completely free. People who support me on Patreon will get access to work 3 days before all others, additionally they will receive a set of specially prepared wallpaper for a computer or smartphone and a short animation gif from the process of creating a job.
Original work (only for personal use - the creation of such a work will be, just like in the case of fanart, presented on all my social accounts, but only in a small 800px resolution for the long side. People supporting me on Patreon will receive such a full-size job that allows print in A4 format, 3 days before all others, additionally they will receive a set of specially prepared computer or smartphone wallpapers and a short gif animation from the work creation process.

I hope that you will enjoy my work, and your support will certainly help increase the amount of time I can spend on it, and thus the frequency of their appearance.

--------------------------------------------------

My Deviant Art page:
My Behance portfolio.
My Instagram
My main www: anotherway.pl

Recent posts by Łukasz Konarski

Tiers
Base pack
$1 or more per creation
  • You see a new illustration 3 days before the whole world!
  • Set of specially prepared wallpapers for a computer or smartphone.
  • Short animation gif from the process of creating an ilustration.