Angels Of Death VN Fanpage is creating Anime Vietsub
0
patrons
Bọn mình là dàn nhân sự trong Angels Of Death VN Fanpage! Bọn mình sẽ up bản Vietsub blu-ray ở đây và khi bạn muốn xem hay ủng hộ thì donate nhé xD

Hi vọng mọi người giúp đỡ bọn mình xD

Tiers
Xem 1 episode
$1.50 or more per creation
Donate để quẩy nhé mọi người :
Goals
0% complete
Khi bọn mình gom đủ tiền, thì bọn mình sẽ gom blu-ray về dịch cho mọi người xD
1 of 1
Bọn mình là dàn nhân sự trong Angels Of Death VN Fanpage! Bọn mình sẽ up bản Vietsub blu-ray ở đây và khi bạn muốn xem hay ủng hộ thì donate nhé xD

Hi vọng mọi người giúp đỡ bọn mình xD

Recent posts by Angels Of Death VN Fanpage

Tiers
Xem 1 episode
$1.50 or more per creation
Donate để quẩy nhé mọi người :