Απαρχή

Απαρχή

creating ψηφιακό θεολογικό και εκκλησιαστικό περιεχόμενο.

Απαρχή

Select a membership level

Απλή ενίσχυση

reward item
reward item
$6
/ month
Απλή αλλά σημαντική ενίσχυση στην προσπάθειά μας. Σας αποστέλλουμε ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα στο ηλ. ταχυδρομείο σας!
  • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα

Βασική συνδρομή

reward item
reward item
$11.50
/ month
Βασική συνδρομή στην προσπάθειά μας. Σας αποστέλλουμε μια ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα και συμπεριλαμβάνουμε αναφορά του ονόματός σας στην περιγραφή των βίντεο.
  • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
  • Αναφορά στην περιγραφή
Most popular

Πλήρης συνδρομή

reward item
reward item
$23
/ month
Η πλήρης συνδρομή, εκτός από την ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα και τις αναφορές στην περιγραφή των βίντεο, σας δίνει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο των Θεολογικών Σεμιναρίων μας με ηχογραφημένα μαθήματα δογματικής θεολογίας.
  • Ευχαριστήρια ψηφιακή κάρτα
  • Αναφορά στην περιγραφή
  • Πρόσβαση στο ψηφιακό θεολογικό αρχείο

3

patrons

About Απαρχή