apologetika.lt

is creating Christian apologetics resources - video, audio, written & more

Select a membership level

$2 rėmėjai/bendradarbiai

$3
per month
Sareptos našlė: 1 Karaliams 7:7-16. Mano padėka Jums ir Viešpačiui!

----------------------

The widow of Zarephath: 1 Kings 7:7-16. My gratitude to you and the LORD!

$5 rėmėjai/bendradarbiai

$6.50
per month
$5 Šunamietė moteris: 2 Karaliams 4:8-10. Mano padėka Viešpačiui ir Jums!

----------------------------

The Shunamite woman: 2 Kings 4:8-10.  My gratitude to you and the LORD! 

$10 rėmėjai/bendradarbiai

$13
per month
Juozapas iš Arimatėjos: Mato 27:27:60. Mano padėka Viešpačiui ir Jums!

-------------------------

Joseph of Arimathea: Matthew  27:27:60.  My gratitude to you and the LORD!  

21

patrons

$165

per month

About apologetika.lt

Apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais. Tai darome per YouTube vaizdo įrašus, diskusijų laidą radijuje, podcast'us, straipsnius, gyvus susitikimus (paskaitas, seminarus, diskusijas ir pan.), įvairios apologetinės medžiagos vertimą į lietuvių kalbą ir kitais būdais.

Jei norite prisidėti didesne suma ar vienkartine parama, tai galite padaryti čia: http://apologetika.lt/lt/parama/
------------------------------------------------------------------
Apologetika.lt seeks to present the Christian faith while substantiating it intellectually and responding to various criticisms aimed at it, while also promoting civil dialogue with those who disagree. We are doing that via YouTube videos, radio talk show, podcasts, articles, live meetings (lectures, seminars, discussions, etc.), translations of various apologetics materials into Lithuanian and more.

If you'd like to make a bigger donation or contribute with a one-time gift, you can do it here: http://gnc.lt/en/donate.html (click on "Gerosios Naujienos Centras").
Goals
$165.09 of $847.98 per month
Surinkęs $700 (apie 150 bendradarbių/rėmėjų), galėsiu apologetika.lt veiklai paskirti daugiau kokybiško laiko (sumažindamas darbo krūvį kitur) bei turėsiu šiek tiek lėšų tarnystės išlaidoms (mokesčiams, medžiagų kaštams, reklamai, viešinimui, kurui, patalpų nuomai, paslaugoms ir pan.) padengti. Visa tai padėtų apologetika.lt išsilaikyti, generuoti daugiau turinio bei gerinti jo kokybę.
---------------------
-EN-
When I will reach $700 I will be able to devote more quality time to apologetika.lt (by cutting my workload elsewhere) and will be able to start covering some of the ministry expenses. All of that will allow for apologetika.lt to continue its work, as well as to generate more content and improve its quality.
1 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 4 exclusive posts
1
Link
3
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 4 exclusive posts
1
Link
3
Videos

Recent posts by apologetika.lt

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits