Георги Бакалов

Георги Бакалов

is creating платформа за духовен растеж, взаимопомощ и колаборация

4

patrons
APOSTOLOS ONLINE (за кратко А/О) е платформа за духовно развитие, взаимопомощ и колаборация, съставена от протестанти:
 • за които е важно първо и преди всичко да са истински като хора и личности
 • които възприемат Писанието като божествено откровение съдържащо божествената мъдрост, отговори и ценности за хората от всички епохи и култури
 • които желаят да израстват духовно и като личност
 • които желеят да се свържат с други хора споделящи гореспоменатите ценности
които са отворени за обмен на идеи и информация, както и за колаборация по общи инициативи имащи за цел духовното просвещение на народа ни, както и стойностни за обществото проекти оказващи реална помощ на отделни хора и общности 

Под формата на подкасти, видео и други материали ще бъдат споделяни информация, програми и ресурси ценни за отделния човек и за общноста като цяло. Ще бъдат разработвани идеи за общи действия или ще бъдат подкрепяни хора, които са готови да представят техни разработени идеи, но им липсват ресурси и подкрепа.

Сформирането на тази общност е контра-културален израз на профанизираното ДС протестантство, което беше наложено от ДС държавата и системата в периода на пост-комунизма.

Тук никога няма да се извиняваме за това, че сме анти-комунисти, анти-ДС и анти-левичари, въпреки, че основната цел тук не е изясняването на идеите на различни политически идеологии и философии. Термина “десни” е супер-обременен, затова няма място в нашето самоопределяне, но ако за някой е важно това, да това е автентична дясна платформа, а не разработка на ДС.

За повече по тази тема можете да се свържете с Дискусионен Клуб Свободна Бългрия, който има за цел именно просвещение в тази област.

Тук ще създадем платформа, в която няма да се извиняваме и за това, че сме протестанти и християни, но и няма да позволяваме на каквито и да е стереотипи и клишета обременяващи тези етикети, да ни спират в търсенето на автентична духовност основата на учението на Исус и Моисеевият Закон. Всъщност, нека го кажа в прав текст: добре дошли са искрени, истински хора и вярващи, независимо от това към коя конфесия се числят, било то протестанти, католици или православни - стига да са готови да третират на ниво и с класа всички членове на тази общност.

За всички кандидати за членство: преди присъединяването към тази общност, очакваме всеки да остави на вратата, на "гардероб" неща като свръхчувствителност, несериозност, религиозен фанатизъм, екзалтации, алилуйковщина, бай-ганьовщина, балканщина, грубянство, лоши обноски, неуважение към ближния, заяждане, излияния, пасивно-агресивно поведение и други характеристики на детско-юношеската възраст, от които страдат и много водещи се за възрастни. Идеята е заедно да водим едновременно свободен но и цивилизован и на ниво дискурс, който да вдигне нивото на всички, а не да сваля вече твърде ниското ниво характерно за социалните медии.

Други важни елементи на платформата тук:

 • периодични конферентни обаждания, в които ще могат да се включат всички, които са част от АО, да задават въпроси, да споделят и да презентрат заслужаващи си вниманието идеи, решения и проекти.
 • гостуващи SME (Subject Matter Experts) или иначе казано "тесни специалисти" от различни области: психология, журнализъм, икономика, бизнес, медицина, здраве и други. Хора, които ще привлечем и на които ще им бъде дори платено за да отделят време и да ни обогатят в сферата, в която са експерти. Възможност за консултация с такива специалисти по линия на AO
 • годишно събиране в стил TED Talks, на което всички членове на АО ще могат да участват с отстъпка, както и да могат да презентират ако имат идеи и проекти, в които вярват и могат да ни убедят, че са стойностни.

Членството в A/O (APOSTOLOS ONLINE) е под егидата на Апостолска Реформирана Църква. В бъдещ момент, ако има интерес от други органзации, може да прерастне в по-широко партньорство между организции споделящи нашите идеи, ценности и насоки.

Всички приходи от членството тук ще бъдат оформяни като дейност (проект) на АРЦ. Ще имаме годишен отчет за приходите и разходите. Нищо стойностно не е безплатно, ако месечната подкрепа е проблем за някой, най-вероятно той/тя, не трябва да е част от подобно начинание и общност. Искрено вярвам в това, че малко, но качествените и правилните хора, които осъзнават, че истинските неща струват нещо, са хората, които раждат решения и променят света за по-добро, а не Social Justice Warriors и клавишни революцонери, които смятат, че всички им дължат нещо, а те никога не трябва да жертват каквото и да е.

Георги Бакалов
Инициатор, модератор и домакинTiers
А/О Member
$10 or more per month
Членството в общноста APOSTOLOS/ONLINE дава достъп до:
 • седмично предаване (подкаст или на живо) специално за членове на А/О
 • материали, постинги и други разработки имащи за цел да насърчат и подпомогнат личностно развитие, както и процеси на ниво общество и нация
 • месечна онлайн презентация от "тесен специалист" в дадена област и възможност за връзка и консултация с него/нея при специална отстъпка за членове на А/О
 • възможност за презентиране на собствен проект или идея и евентуална колаборация с други членове по тази проект, идея или инициатива 
 • преференциална отстъпка за годишната конференция А/О в стил TED
 • помощ в нужда - от съвет, насока или подходяща информация и конткати - доколкото нашите възможности го позволяват
 • други

  Още за общноста и ползите от нея тук: https://www.patreon.com/apostolos/overview?
Goals
4 of 100 patrons
Първата ни цел е да организираме 100 души до края на 2018 година, които да дадат тласък на тази инициатива. Постигнем ли я, заедно ще си зададем въпроса накъде после и заедно ще намерим отговорите.
1 of 1
APOSTOLOS ONLINE (за кратко А/О) е платформа за духовно развитие, взаимопомощ и колаборация, съставена от протестанти:
 • за които е важно първо и преди всичко да са истински като хора и личности
 • които възприемат Писанието като божествено откровение съдържащо божествената мъдрост, отговори и ценности за хората от всички епохи и култури
 • които желаят да израстват духовно и като личност
 • които желеят да се свържат с други хора споделящи гореспоменатите ценности
които са отворени за обмен на идеи и информация, както и за колаборация по общи инициативи имащи за цел духовното просвещение на народа ни, както и стойностни за обществото проекти оказващи реална помощ на отделни хора и общности 

Под формата на подкасти, видео и други материали ще бъдат споделяни информация, програми и ресурси ценни за отделния човек и за общноста като цяло. Ще бъдат разработвани идеи за общи действия или ще бъдат подкрепяни хора, които са готови да представят техни разработени идеи, но им липсват ресурси и подкрепа.

Сформирането на тази общност е контра-културален израз на профанизираното ДС протестантство, което беше наложено от ДС държавата и системата в периода на пост-комунизма.

Тук никога няма да се извиняваме за това, че сме анти-комунисти, анти-ДС и анти-левичари, въпреки, че основната цел тук не е изясняването на идеите на различни политически идеологии и философии. Термина “десни” е супер-обременен, затова няма място в нашето самоопределяне, но ако за някой е важно това, да това е автентична дясна платформа, а не разработка на ДС.

За повече по тази тема можете да се свържете с Дискусионен Клуб Свободна Бългрия, който има за цел именно просвещение в тази област.

Тук ще създадем платформа, в която няма да се извиняваме и за това, че сме протестанти и християни, но и няма да позволяваме на каквито и да е стереотипи и клишета обременяващи тези етикети, да ни спират в търсенето на автентична духовност основата на учението на Исус и Моисеевият Закон. Всъщност, нека го кажа в прав текст: добре дошли са искрени, истински хора и вярващи, независимо от това към коя конфесия се числят, било то протестанти, католици или православни - стига да са готови да третират на ниво и с класа всички членове на тази общност.

За всички кандидати за членство: преди присъединяването към тази общност, очакваме всеки да остави на вратата, на "гардероб" неща като свръхчувствителност, несериозност, религиозен фанатизъм, екзалтации, алилуйковщина, бай-ганьовщина, балканщина, грубянство, лоши обноски, неуважение към ближния, заяждане, излияния, пасивно-агресивно поведение и други характеристики на детско-юношеската възраст, от които страдат и много водещи се за възрастни. Идеята е заедно да водим едновременно свободен но и цивилизован и на ниво дискурс, който да вдигне нивото на всички, а не да сваля вече твърде ниското ниво характерно за социалните медии.

Други важни елементи на платформата тук:

 • периодични конферентни обаждания, в които ще могат да се включат всички, които са част от АО, да задават въпроси, да споделят и да презентрат заслужаващи си вниманието идеи, решения и проекти.
 • гостуващи SME (Subject Matter Experts) или иначе казано "тесни специалисти" от различни области: психология, журнализъм, икономика, бизнес, медицина, здраве и други. Хора, които ще привлечем и на които ще им бъде дори платено за да отделят време и да ни обогатят в сферата, в която са експерти. Възможност за консултация с такива специалисти по линия на AO
 • годишно събиране в стил TED Talks, на което всички членове на АО ще могат да участват с отстъпка, както и да могат да презентират ако имат идеи и проекти, в които вярват и могат да ни убедят, че са стойностни.

Членството в A/O (APOSTOLOS ONLINE) е под егидата на Апостолска Реформирана Църква. В бъдещ момент, ако има интерес от други органзации, може да прерастне в по-широко партньорство между организции споделящи нашите идеи, ценности и насоки.

Всички приходи от членството тук ще бъдат оформяни като дейност (проект) на АРЦ. Ще имаме годишен отчет за приходите и разходите. Нищо стойностно не е безплатно, ако месечната подкрепа е проблем за някой, най-вероятно той/тя, не трябва да е част от подобно начинание и общност. Искрено вярвам в това, че малко, но качествените и правилните хора, които осъзнават, че истинските неща струват нещо, са хората, които раждат решения и променят света за по-добро, а не Social Justice Warriors и клавишни революцонери, които смятат, че всички им дължат нещо, а те никога не трябва да жертват каквото и да е.

Георги Бакалов
Инициатор, модератор и домакинRecent posts by Георги Бакалов

Tiers
А/О Member
$10 or more per month
Членството в общноста APOSTOLOS/ONLINE дава достъп до:
 • седмично предаване (подкаст или на живо) специално за членове на А/О
 • материали, постинги и други разработки имащи за цел да насърчат и подпомогнат личностно развитие, както и процеси на ниво общество и нация
 • месечна онлайн презентация от "тесен специалист" в дадена област и възможност за връзка и консултация с него/нея при специална отстъпка за членове на А/О
 • възможност за презентиране на собствен проект или идея и евентуална колаборация с други членове по тази проект, идея или инициатива 
 • преференциална отстъпка за годишната конференция А/О в стил TED
 • помощ в нужда - от съвет, насока или подходяща информация и конткати - доколкото нашите възможности го позволяват
 • други

  Още за общноста и ползите от нея тук: https://www.patreon.com/apostolos/overview?