arhn.eu is creating gaming content
20

patrons

$33
per month
Wybierz opcję, by zobaczyć opis. / Click below to see the description.

Witajcie na naszym Patreonie!

Czym właściwie jest arhn.eu?
arhn.eu to prowadzona przez ochotników osobliwa społeczność skupiona wokół gier wideo. Nasza redakcja składa się tylko i wyłącznie z fanów szeroko pojętej elektronicznej rozrywki, którzy zdecydowali się poświęcać swój wolny czas, by tworzyć związane ze swoją pasją treści i publikować je w internecie. Dostarczamy naszym czytelnikom i widzom wysokiej jakości materiały wideo (autorskie serie, a także sprawdzone formaty recenzji czy testów), artykuły i newsy. Oprócz tego mamy w zanadrzu wiele pomniejszych usług, takich jak serwer Teamspeak, serwery gier i narzędzia dla kolekcjonerów.

Ruszyliśmy nawet z projektem wirtualnego muzeum gier wideo zawierającym interaktywne fotografie konsol, szczegółowe opisy i (legalne!) emulatory. Wierzymy, że w przyszłości stanie się ono bogatym i, co ważne, darmowym źródłem wiedzy dla osób głodnych informacji na temat elektronicznej rozrywki.

Dlaczego potrzebujecie pomocy?
Prowadzenie hobbystycznej strony internetowej o takiej skali przy zachowaniu pełnej niezależności i rzetelności jest niezwykle trudne. Nie chcemy wciskać naszym użytkownikom na siłę reklam lub przystawać na warunki sponsorów. Udaje nam się to tylko dlatego, że tworzymy z pasji (jesteśmy poważni), a na co dzień chodzimy do pracy czy też uczymy się - jesteśmy zmuszeni traktować arhn.eu bardziej jak nasze hobby. Ale żyjemy w prawdziwym świecie. Za dobra trzeba płacić. Żeby móc się rozwinąć, musielibyśmy albo utracić niezależność, albo poprosić o pomoc społeczność (druga opcja wydaje nam się mniejszym złem). Dochód z reklam na stronie i naszym kanale Youtube wystarczają na pokrycie kosztów operacyjnych. Opłacają domeny, abonament Adobe Cloud, dzięki któremu możemy dostarczać wam treści wysokiej jakości, serwery, na których stoją nasze strony i usługi, bardzo rzadko uda się z niewielkiej nadwyżki zakupić coś specjalnego, co możecie potem oglądać w naszych filmach.

Te pieniądze pozwalają nam jednak co najwyżej na istnienie. Nie ma mowy o rozwoju.

A co jeśli nie dam wam pieniędzy?
Nic nie szkodzi. Zrozumiemy. Fundamentem arhn.eu jest inkluzywność. Zawsze staramy się, by tworzone przez nas treści podobały się każdemu, niezależnie od, na przykład, sytuacji materialnej. Bardzo byśmy chcieli dostarczać wam świetną rozrywkę za darmo. Ale pamiętajcie, że bez pomocy społeczności może być nam ciężko się rozwijać.

Jak pomoże moja wpłata?
W idealnym świecie moglibyśmy działać jedynie w oparciu o wpłaty użytkowników. Bez reklam, bez innych zewnętrznych wpływów. Pełna swoboda w tworzeniu, bez presji.

Dzięki Patreonowi jesteśmy o krok bliżej od tej, zdawałoby się, utopijnej wizji.

Każda złotówka (bądź w tym przypadku dolar) wpłacona przez Patreon wesprze rozwój arhn.eu. Ufunduje nowe serwery, sprzęt do nagrywania czy cokolwiek innego wymagającego ufundowania.

W dłuższej perspektywie chcielibyśmy całkowicie pozbyć się reklam z naszej strony internetowej i kanału Youtube. To wizja idealistyczna, ale crowdfunding też się taki wydawał, zanim trafił do sieci.

Dla mnie, Dark Archona, możliwość całkowitego oddania się pracy nad projektem arhn.eu pozwoliłaby mi rozwinąć stronę internetową do jej pełnego potencjału. Jestem jedynym programistą, szefem, redaktorem naczelnym, głównym twórcą treści, a do tego zajmuję się rozwiązywaniem problemów użytkowników. Jednym słowem, człowiekiem-orkiestrą. A to wszystko w wolnym czasie, po pracy. Moim marzeniem byłoby ZASTĄPIENIE rzeczonej pracy rozwijaniem naszej strony.

Dla użytkowników wspieranie nas przez Patreon oznacza jeszcze więcej treści o jeszcze lepszej jakości, nowe możliwości interakcji z redakcją i dynamiczny rozwój społeczności.

Dla redakcji oznacza to tyle, że być może pewnego dnia otrzymają zapłatę za swoją ciężką pracę. Uwierzcie - zasługują na nią.

Hello and welcome to our Patreon page.

Good news is: we appreciate your interest in arhn.eu.
Bad news is: our content is created mainly in Polish.
Awesome news is: Patreon can help us reach English-speaking audiences!

So... what's arhn.eu?
arhn.eu is a peculiar gaming community run by volunteers. Our editorial team consists purely of gaming fanatics who dedicate their spare time to create awesome video game content for all internet to enjoy. We create high quality video material (original series as well as trusty 'ol reviews and test), articles and news pieces. On top of that we host dozens of miscellaneous services including Teamspeak servers, game servers and tools for game collectors.

We've even started an online video game museum containing 360 degrees photography and built in (legal!) emulators with hopes of creating a free, rich resource for the inquiring minds.

Why do you need my help?
It's incredibly hard to operate a large scale hobbyist website while retaining integrity. We don't want to shove ads down our users throat or bend to the will of sponsors. We can only achieve this because we are volunteers working normal day-to-day jobs on top of running arhn.eu as our hobby. Yet this is real world. Things cost money. And we cannot evolve without either sacrificing our independence or asking our community for help. (We'd rather do the latter.) Ads we serve on the page and our Youtube channel right now are enough to cover the operating costs of running our servers. They pay for the domains, Adobe Cloud subscription that allows us to provide you with content, servers used to host our pages and services, and sometimes even allow us to spend some extra on bits and bobs used in creating our videos.

But this only allows us to exist. Not evolve. 

What if I don't want to give you money?
It's ok. We understand. The whole idea or arhn.eu is inclusiveness. We want to create content that everyone can enjoy regardless of their circumstances. We're do our best to provide you with great entertainment at no cost to you. But please keep in mind that without user contributions we cannot grow and improve.

How will my contribution help?
In a perfect world arhn.eu would be run thanks to user contributions. No ads, no external influences. Just pure creative joy with no pressure.

Patreon takes us one step closer towards that goal.

Every single dollar contributed via Patreon will be spent towards helping arhn.eu grow. Upgrading our servers, recording equipment, paying for stuff that requires paying for. All that jazz.

In the long run we would love to remove ads from our website and Youtube channel completely. It's an idealistic vision, but so was the sheer idea of crowdfunding before it was first introduced online.

For me, Dark Archon, the ability to work full-time on the arhn.eu project would allow me to grow the site to the full potential. I am the only programmer, the only coordinator, the editor-in-chief, the primary content creator as well as user support specialist of the team. A one-man-orchestra. And that's on top of my day job. Running the website AS my occupation would be a dream come true.

For the users, Patreon support means more higher quality content, more ways to interact with our team and a dynamic expansion of our community.

For the editorial team it means we might finally live to see the day when our creators get paid for their hard work. And boy, do they deserve it.
Nagrody za progi Patreona rozsyłane są na początku każdego miesiąca, po pobraniu opłaty przez system.
Patreon pledge rewards are sent out at the beginning of every month, right after Patreon charges your account.
Rewards
Pledge $1 or more per month
21 patrons
Dziękujemy! Nawet nie wiesz jak bardzo pomaga nam ten jeden dolar!
Wpłacanie dolara miesięcznie da ci dostęp do ściśle tajnego strumienia z informacjami, w którym znajdą się ekskluzywne zapowiedzi nadchodzących materiałów arhn.eu. A co za tym idzie - poznasz temat najnowszego filmu przed innymi!
Posiadacze konta na arhn.eu otrzymają także specjalny acziwment!
Thank you! You won't believe how far a single dollar can go to help!
Pledging a dollar a month will give you access to our top-secret Patreon stream where we'll post exclusive sneak peeks at our latest arhn.eu developments. Including information about upcoming videos!
If you have an arhn.eu account you will also receive a special achievement!
Pledge $3 or more per month
3 patrons
Specjalna odznaka w profilu na arhn.eu!
Odznaka będzie co miesiąc ewoluowała, zmieniając wygląd. Jest ekskluzywna dla wspierających nas na Patreon, nie da się jej zdobyć w inny sposób.
Otrzymasz także specjalny acziwment.
A special profile badge on arhn.eu!
Every month your profile badge will level up and change it's appearance. This is a Patreon exclusive item.
You'll also receive the exclusive supporter achievement.
Pledge $5 or more per month
3 patrons
Pocztówka z podziękowaniami!
W ramach podziękowania za wsparcie nas pięcioma dolarami, wyślemy ci pocztówkę z naszym logo! Nabazgrzemy na niej coś fajnego!
Otrzymasz także dostęp do wszystkich nagród z niższych progów.
A thank you postcard!
As a thank you for supporting us with $5 we'll send you a postcard with our logo! We'll scribble some cool stuff on it too!
You'll also get access to the rewards from the lower reward tier.
Pledge $10 or more per month
1 patron
Koniec z reklamami na arhn.eu
Twoje konto na arhn.eu zostanie wyłączone z przymusu oglądania reklam na arhn.eu
Otrzymasz także pocztówkę i wszystkie nagrody z niższych progów.
No ads on arhn.eu
Your arhn.eu account will be excluded from viewing ads on arhn.eu
You'll also receive a thank you postcard and all the rewards from lower reward tier.
Pledge $25 or more per month
0 patrons
Dołącz do elitarnej grupy wspierających!
 • Za sam fakt dołączenia do niej, wyślewmy ci fajny T-Shirt z logo arhn.eu!
 • Na życzenie Dark Archon nagra dla ciebie spersonalizowaną wiadomość głosową.
 • Otrzymasz także wszystkie nagrody z poniższych progów.
Join the elite supporter group!
 • Just for joining, we'll send you a cool arhn.eu T-shirt!
 • Dark Archon will record a personalized Voice Mail message for you.
 • You'll also receive all the lower tier rewards.
Goals
$33 of $5,000 per month
Taka suma pieniędzy nie tylko pozwoliłaby nam pracować pełną parą, ale także całkowicie usunąć reklamy zarówno ze strony internetowej, jak i kanału Youtube. Marzenia… This amount would not only let us operate at full capacity for the foreseeable future, it would also allow us to remove ads from both our website and our Youtube channel. One can dream, eh?
4 of 4
Wybierz opcję, by zobaczyć opis. / Click below to see the description.

Witajcie na naszym Patreonie!

Czym właściwie jest arhn.eu?
arhn.eu to prowadzona przez ochotników osobliwa społeczność skupiona wokół gier wideo. Nasza redakcja składa się tylko i wyłącznie z fanów szeroko pojętej elektronicznej rozrywki, którzy zdecydowali się poświęcać swój wolny czas, by tworzyć związane ze swoją pasją treści i publikować je w internecie. Dostarczamy naszym czytelnikom i widzom wysokiej jakości materiały wideo (autorskie serie, a także sprawdzone formaty recenzji czy testów), artykuły i newsy. Oprócz tego mamy w zanadrzu wiele pomniejszych usług, takich jak serwer Teamspeak, serwery gier i narzędzia dla kolekcjonerów.

Ruszyliśmy nawet z projektem wirtualnego muzeum gier wideo zawierającym interaktywne fotografie konsol, szczegółowe opisy i (legalne!) emulatory. Wierzymy, że w przyszłości stanie się ono bogatym i, co ważne, darmowym źródłem wiedzy dla osób głodnych informacji na temat elektronicznej rozrywki.

Dlaczego potrzebujecie pomocy?
Prowadzenie hobbystycznej strony internetowej o takiej skali przy zachowaniu pełnej niezależności i rzetelności jest niezwykle trudne. Nie chcemy wciskać naszym użytkownikom na siłę reklam lub przystawać na warunki sponsorów. Udaje nam się to tylko dlatego, że tworzymy z pasji (jesteśmy poważni), a na co dzień chodzimy do pracy czy też uczymy się - jesteśmy zmuszeni traktować arhn.eu bardziej jak nasze hobby. Ale żyjemy w prawdziwym świecie. Za dobra trzeba płacić. Żeby móc się rozwinąć, musielibyśmy albo utracić niezależność, albo poprosić o pomoc społeczność (druga opcja wydaje nam się mniejszym złem). Dochód z reklam na stronie i naszym kanale Youtube wystarczają na pokrycie kosztów operacyjnych. Opłacają domeny, abonament Adobe Cloud, dzięki któremu możemy dostarczać wam treści wysokiej jakości, serwery, na których stoją nasze strony i usługi, bardzo rzadko uda się z niewielkiej nadwyżki zakupić coś specjalnego, co możecie potem oglądać w naszych filmach.

Te pieniądze pozwalają nam jednak co najwyżej na istnienie. Nie ma mowy o rozwoju.

A co jeśli nie dam wam pieniędzy?
Nic nie szkodzi. Zrozumiemy. Fundamentem arhn.eu jest inkluzywność. Zawsze staramy się, by tworzone przez nas treści podobały się każdemu, niezależnie od, na przykład, sytuacji materialnej. Bardzo byśmy chcieli dostarczać wam świetną rozrywkę za darmo. Ale pamiętajcie, że bez pomocy społeczności może być nam ciężko się rozwijać.

Jak pomoże moja wpłata?
W idealnym świecie moglibyśmy działać jedynie w oparciu o wpłaty użytkowników. Bez reklam, bez innych zewnętrznych wpływów. Pełna swoboda w tworzeniu, bez presji.

Dzięki Patreonowi jesteśmy o krok bliżej od tej, zdawałoby się, utopijnej wizji.

Każda złotówka (bądź w tym przypadku dolar) wpłacona przez Patreon wesprze rozwój arhn.eu. Ufunduje nowe serwery, sprzęt do nagrywania czy cokolwiek innego wymagającego ufundowania.

W dłuższej perspektywie chcielibyśmy całkowicie pozbyć się reklam z naszej strony internetowej i kanału Youtube. To wizja idealistyczna, ale crowdfunding też się taki wydawał, zanim trafił do sieci.

Dla mnie, Dark Archona, możliwość całkowitego oddania się pracy nad projektem arhn.eu pozwoliłaby mi rozwinąć stronę internetową do jej pełnego potencjału. Jestem jedynym programistą, szefem, redaktorem naczelnym, głównym twórcą treści, a do tego zajmuję się rozwiązywaniem problemów użytkowników. Jednym słowem, człowiekiem-orkiestrą. A to wszystko w wolnym czasie, po pracy. Moim marzeniem byłoby ZASTĄPIENIE rzeczonej pracy rozwijaniem naszej strony.

Dla użytkowników wspieranie nas przez Patreon oznacza jeszcze więcej treści o jeszcze lepszej jakości, nowe możliwości interakcji z redakcją i dynamiczny rozwój społeczności.

Dla redakcji oznacza to tyle, że być może pewnego dnia otrzymają zapłatę za swoją ciężką pracę. Uwierzcie - zasługują na nią.

Hello and welcome to our Patreon page.

Good news is: we appreciate your interest in arhn.eu.
Bad news is: our content is created mainly in Polish.
Awesome news is: Patreon can help us reach English-speaking audiences!

So... what's arhn.eu?
arhn.eu is a peculiar gaming community run by volunteers. Our editorial team consists purely of gaming fanatics who dedicate their spare time to create awesome video game content for all internet to enjoy. We create high quality video material (original series as well as trusty 'ol reviews and test), articles and news pieces. On top of that we host dozens of miscellaneous services including Teamspeak servers, game servers and tools for game collectors.

We've even started an online video game museum containing 360 degrees photography and built in (legal!) emulators with hopes of creating a free, rich resource for the inquiring minds.

Why do you need my help?
It's incredibly hard to operate a large scale hobbyist website while retaining integrity. We don't want to shove ads down our users throat or bend to the will of sponsors. We can only achieve this because we are volunteers working normal day-to-day jobs on top of running arhn.eu as our hobby. Yet this is real world. Things cost money. And we cannot evolve without either sacrificing our independence or asking our community for help. (We'd rather do the latter.) Ads we serve on the page and our Youtube channel right now are enough to cover the operating costs of running our servers. They pay for the domains, Adobe Cloud subscription that allows us to provide you with content, servers used to host our pages and services, and sometimes even allow us to spend some extra on bits and bobs used in creating our videos.

But this only allows us to exist. Not evolve. 

What if I don't want to give you money?
It's ok. We understand. The whole idea or arhn.eu is inclusiveness. We want to create content that everyone can enjoy regardless of their circumstances. We're do our best to provide you with great entertainment at no cost to you. But please keep in mind that without user contributions we cannot grow and improve.

How will my contribution help?
In a perfect world arhn.eu would be run thanks to user contributions. No ads, no external influences. Just pure creative joy with no pressure.

Patreon takes us one step closer towards that goal.

Every single dollar contributed via Patreon will be spent towards helping arhn.eu grow. Upgrading our servers, recording equipment, paying for stuff that requires paying for. All that jazz.

In the long run we would love to remove ads from our website and Youtube channel completely. It's an idealistic vision, but so was the sheer idea of crowdfunding before it was first introduced online.

For me, Dark Archon, the ability to work full-time on the arhn.eu project would allow me to grow the site to the full potential. I am the only programmer, the only coordinator, the editor-in-chief, the primary content creator as well as user support specialist of the team. A one-man-orchestra. And that's on top of my day job. Running the website AS my occupation would be a dream come true.

For the users, Patreon support means more higher quality content, more ways to interact with our team and a dynamic expansion of our community.

For the editorial team it means we might finally live to see the day when our creators get paid for their hard work. And boy, do they deserve it.
Nagrody za progi Patreona rozsyłane są na początku każdego miesiąca, po pobraniu opłaty przez system.
Patreon pledge rewards are sent out at the beginning of every month, right after Patreon charges your account.

Recent posts by arhn.eu

Rewards
Pledge $1 or more per month
21 patrons
Dziękujemy! Nawet nie wiesz jak bardzo pomaga nam ten jeden dolar!
Wpłacanie dolara miesięcznie da ci dostęp do ściśle tajnego strumienia z informacjami, w którym znajdą się ekskluzywne zapowiedzi nadchodzących materiałów arhn.eu. A co za tym idzie - poznasz temat najnowszego filmu przed innymi!
Posiadacze konta na arhn.eu otrzymają także specjalny acziwment!
Thank you! You won't believe how far a single dollar can go to help!
Pledging a dollar a month will give you access to our top-secret Patreon stream where we'll post exclusive sneak peeks at our latest arhn.eu developments. Including information about upcoming videos!
If you have an arhn.eu account you will also receive a special achievement!
Pledge $3 or more per month
3 patrons
Specjalna odznaka w profilu na arhn.eu!
Odznaka będzie co miesiąc ewoluowała, zmieniając wygląd. Jest ekskluzywna dla wspierających nas na Patreon, nie da się jej zdobyć w inny sposób.
Otrzymasz także specjalny acziwment.
A special profile badge on arhn.eu!
Every month your profile badge will level up and change it's appearance. This is a Patreon exclusive item.
You'll also receive the exclusive supporter achievement.
Pledge $5 or more per month
3 patrons
Pocztówka z podziękowaniami!
W ramach podziękowania za wsparcie nas pięcioma dolarami, wyślemy ci pocztówkę z naszym logo! Nabazgrzemy na niej coś fajnego!
Otrzymasz także dostęp do wszystkich nagród z niższych progów.
A thank you postcard!
As a thank you for supporting us with $5 we'll send you a postcard with our logo! We'll scribble some cool stuff on it too!
You'll also get access to the rewards from the lower reward tier.
Pledge $10 or more per month
1 patron
Koniec z reklamami na arhn.eu
Twoje konto na arhn.eu zostanie wyłączone z przymusu oglądania reklam na arhn.eu
Otrzymasz także pocztówkę i wszystkie nagrody z niższych progów.
No ads on arhn.eu
Your arhn.eu account will be excluded from viewing ads on arhn.eu
You'll also receive a thank you postcard and all the rewards from lower reward tier.
Pledge $25 or more per month
0 patrons
Dołącz do elitarnej grupy wspierających!
 • Za sam fakt dołączenia do niej, wyślewmy ci fajny T-Shirt z logo arhn.eu!
 • Na życzenie Dark Archon nagra dla ciebie spersonalizowaną wiadomość głosową.
 • Otrzymasz także wszystkie nagrody z poniższych progów.
Join the elite supporter group!
 • Just for joining, we'll send you a cool arhn.eu T-shirt!
 • Dark Archon will record a personalized Voice Mail message for you.
 • You'll also receive all the lower tier rewards.