CaptainBaby

is creating Forex Technical Analysis Video and the Artice

Select a membership level

BABY

reward item
reward item
$10
per month

✓ Tham gia nhóm Telegram

✓ Nhận thông báo mỗi khi có tin tức mới nhất

✓ Cập nhật thông  tin trước các thành viên khác

✓ Hỗ trợ Live Chat

BEGIN

reward item
reward item
$19.69
per month

✓ Đọc toàn bộ nội dung trên https://www.tohaitrieu.net

✓ Tham gia nhóm Telegram

✓ Hỗ trợ Live Chat

✓ Hỗ trợ Mở tài khoản chứng khoán, Forex

LOYALTY

reward item
reward item
$196.69
per month

✓ Đọc toàn bộ nội dung trên https://www.tohaitrieu.net một năm

✓ Tham gia nhóm Telegram một năm

✓ Hỗ trợ Live Chat

✓ Hỗ trợ Mở tài khoản chứng khoán, Forex

0

patrons

About CaptainBaby

Tô là một Trader và có may mắn được đồng hành cùng bạn. Hỗ trợ và cùng Tô phát triển Cộng đồng!

Đóng góp của bạn là một phần Hỗ trợ lớn lao giúp Tô duy trì và Hỗ trợ ngược lại Cộng đồng!

Tham gia: https://babyforex.net

Mỗi tuần Tô sẽ thực hiện một Video phân tích kỹ thuật vào Tối chủ nhật phân tích Tổng quan thị trường Forex và Mỗi ngày sẽ cập nhật tin tức để tiến bước cùng bạn.

  1. Lịch Live Stream hàng tuần: 21:00 tối Chủ nhật mỗi tuần tại https://trieu.to/youtube
  2. Bài phân tích Cơ bản và Phân tích kỹ thuật sẽ được đăng tải trên Cộng đồng BABYFOREX.
Goals
0% complete
Mỗi tháng Tô sẽ phải duy trì Server, Mua các nguồn tài nguyên để duy trì hoạt động. Và sẽ thật tuyệt vời nếu được bạn hỗ trợ và góp sức!
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Link
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Link

Recent posts by CaptainBaby

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits