Balta is creating Animation
0

patrons

$0
per month
Balta absurd animation series! Donate us to grow up!

Episodes: youtube.com/channel/baltatvshow
Tiers
Bölümlər (Episodes)
$3 or more per month
Yeni bölümü hər kəsdən əvvəl izlə. (Watch the new episodes before everyone else)
Stiker
$5 or more per month
Sizə bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və sevdiyiniz personajın stikeri hədiyyə olunacaq. (At the end of the episode you will be given special thanks and your sticker of your favorite character)
Poster
$10 or more per month
 Sizə bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və Balta posteri hədiyyə olunacaq. (At the end of the episode you will be given a special thanks and the Balta poster)
Köynək
$50 or more per month
Sizə bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və sevdiyiniz personajın köynəyi hədiyyə olunacaq. (At the end of the episode you will be given special thanks and the shirt of your favorite character)
Hədiyyə seti
$100 or more per month
Bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və Balta hədiyyə seti.  (At the end of the Episode you will get special thanks and Balta prize sets)
Personaj
$150 or more per month
Balta animasiyasının bir bölümündə öz personajınla iştirak et. (Take part in Balta animation with your own animation character)
Goals
$0 of $900 per month
Aylıq 900$ ödəniş həcminə çatdıqdan sonra hər ay 2 bölüm yayımlanacaq. (When we reach $900 per month, we will create 2 episode per month!)
1 of 1
Balta absurd animation series! Donate us to grow up!

Episodes: youtube.com/channel/baltatvshow

Recent posts by Balta

Tiers
Bölümlər (Episodes)
$3 or more per month
Yeni bölümü hər kəsdən əvvəl izlə. (Watch the new episodes before everyone else)
Stiker
$5 or more per month
Sizə bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və sevdiyiniz personajın stikeri hədiyyə olunacaq. (At the end of the episode you will be given special thanks and your sticker of your favorite character)
Poster
$10 or more per month
 Sizə bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və Balta posteri hədiyyə olunacaq. (At the end of the episode you will be given a special thanks and the Balta poster)
Köynək
$50 or more per month
Sizə bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və sevdiyiniz personajın köynəyi hədiyyə olunacaq. (At the end of the episode you will be given special thanks and the shirt of your favorite character)
Hədiyyə seti
$100 or more per month
Bölüm sonunda xüsusi təşəkkür və Balta hədiyyə seti.  (At the end of the Episode you will get special thanks and Balta prize sets)
Personaj
$150 or more per month
Balta animasiyasının bir bölümündə öz personajınla iştirak et. (Take part in Balta animation with your own animation character)