AJ

is creating The Bulgarian Roleplay for FiveM

0

patrons

$0

per month
FILTER
Tiers
Silver Supporter
$1 or more per month

Благодарни сме за всякаква финансова подкрепа от ваша страна. Може според вас да е малко, но за нас е много и оценяваме това. Тези пари ще отидат за подръжка на сървъра от страна на хостинг и д.р

Includes Discord rewards
Gold Supporter
$5 or more per month

Благодарни сме за всякаква финансова подкрепа от ваша страна. Това е една голяма сума и наистина благодарим за нея. Тези пари ще отидат за подръжка на сървъра от страна на хостинг и д.р 

Includes Discord rewards
Platinum Supporter
$10 or more per month

Благодарни сме за всякаква финансова подкрепа от ваша страна. Това е просто, уау. Невероятно, само една дума стига, за да опише благодарността ни. Тези пари ще отидат за подръжка на сървъра от страна на хостинг и д.р. Плюс, ще получите voice канал в #supporters.

Includes Discord rewards
Tiers
Silver Supporter
$1 or more per month

Благодарни сме за всякаква финансова подкрепа от ваша страна. Може според вас да е малко, но за нас е много и оценяваме това. Тези пари ще отидат за подръжка на сървъра от страна на хостинг и д.р

Includes Discord rewards
Gold Supporter
$5 or more per month

Благодарни сме за всякаква финансова подкрепа от ваша страна. Това е една голяма сума и наистина благодарим за нея. Тези пари ще отидат за подръжка на сървъра от страна на хостинг и д.р 

Includes Discord rewards
Platinum Supporter
$10 or more per month

Благодарни сме за всякаква финансова подкрепа от ваша страна. Това е просто, уау. Невероятно, само една дума стига, за да опише благодарността ни. Тези пари ще отидат за подръжка на сървъра от страна на хостинг и д.р. Плюс, ще получите voice канал в #supporters.

Includes Discord rewards