BilimFili

is creating Animasyon / PodCast / Video /

Select a membership level

Aylık 1$

$1
per month
Aylık 1$ bağış ile BilimFili.com`un sunucu ve CDN masraflarına katkı sağlayabilirsiniz. 

Aylık 3$

$3
per month
Bilimfili.com'da kullanılan görseller shutterstock üzerinden telif hakkı ödenerek alınmaktır. Bu telif haklarının ödenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Aylık 5$

$5
per month
Aylık 5$ bağış ile BilimFili.com`un hazırlayacağı animasyon videoları için müzik, seslendirme ve eklenti masraflarına katkı sağlayabilirsiniz. 

About BilimFili

Girişi Bertolt Brecht’in Galileo’nun Yaşamı oyunundaki, Galileo karakterinin en önemli repliği ile yapmak istiyoruz.

Bilim bir tek buyruk tanır; Bilime katkıda bulun.

Bu repliği kendimize misyon edinerek Boğaziçi Üniversitesi’den bir grup öğrenci olarak 1 Ekim 2014 tarihinde bilimfili.com‘u kurduk ve hızlı bir çalışmanın ardından 12 Ekim 2014 tarihinde yayın hayatımıza başladık.
Bilimfili.com bilim anlatmanın ürünü olarak ortaya çıkmış kolektif bir oluşum olmakla birlikte akademik bir oluşumdur. Çünkü; yazar kadromuz, güncel bilimsel makaleleri tarayan, takip eden ve hali hazırda akademik çalışmalar yapan ya da üniversiteden mezun olmuş ve bilim alanındaki çalışmalarına devam eden bireylerden oluşmaktadır. Ancak salt akademik dilin yer bulduğu bir bilimsel içerik yayını anlayışına sahip değiliz. Elbette ki çok daha akademik yazılar da bulunacaktır ancak bu yazıların yayınlanma frekansı popüler bilim içeriklerine kıyasla düşük olacaktır.
Bilimfili.com olarak Dünya’da ve ülkemizde yapılan bilimsel araştırmaları anlaşılır, yorucu olmayan ve akıcı bir dil ile okurlarımıza aktarma gayesindeyiz. Öncelikli hedefimiz toplumda bilimci bir aydınlanmayı genişleterek bir referans olabilmektir. Gerek örgün eğitimde öğretilen gerekse de bilimle uzaktan yakından alakası olmayan oluşumların toplumun beynine saldığı mitleri ve kavram yanılgılarını yıkmak ve bu yanlış algıların yerini bilimsel gerçeklerin alması için; kendimizi yalnızca internet ortamı ile sınırlandırmayarak reel hayatın içerisine de bilimsel bilgiyi yayma öncelikli hedefimizdir. Bu noktada sizlerden gelecek her türlü eleştiri, öneri ve katkı bizleri bir adım daha ileriye taşıyacaktır.
Yapacağımız bütün çalışmaları bilimsel yöntemi temel alan bir anlayışla sürdüreceğiz.
Goals
34% complete
BilimFili`nin sunucu, cdn, tescil için gereken masrafları karşılayabilmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Bu sayede sürdürülebilir bir platform ile Türkiye`deki bilimsel yayıncılığa katkı sağlayabiliriz ve bilimsel aydınlanmaya büyük bir katkı sağlamış olacağız.
1 of 2
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 19 exclusive posts
16
Images
1
Writing
7
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 19 exclusive posts
16
Images
1
Writing
7
Videos

Recent posts by BilimFili

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits