Biopedia

is creating study materials

Select a membership level

Hrdý podporovateľ!

reward item
reward item
$1.50
per month
Ak sa ti páči, čo robím.
  • Ďakujem

Zvedavý nadšenec!

reward item
reward item
$4
per month
Ak Biopedia prispela k tomu, že si sa začal/a zaujímať o biológiu.
  • Ďakujem

Poctivý študent!

reward item
reward item
$6.50
per month
Ak si vďaka Biopedii napísal/a písomku alebo spravil/a skúšku.
  • Ďakujem

0

patrons

$0

per month

About Biopedia

Biopedia je portál pre všetkých milovníkov biológie, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o živote a prírode okolo nás. Ponúka nielen zhrnutie stredoškolského učiva, ale je vhodným materiálom aj pre poslucháčov odborov prírodovedného a medicínskeho zamerania. Okrem článkov tu nájdete aj bezkonkurenčný online test s možnosťou výberu tematických okruhov.
Goals
$0 of $2,344.94 per month
Pri takejto podpore definitívne odídem z práce a budem sa venovať Biopedii naplno. Už teraz sa teším...
1 of 1

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits