Bouncer Games

is creating games/software

Select a membership level

EASY

reward item
reward item
$1.50
per month
EASY LEVEL

### EN ###

 • A heart filled with the joy of supporting a small game studio.

 • Your name will be in the end titles of our games in "EASY Patrons" section.

### CZ ###

 • Srdce zalité radostí z podpory malého herního studia.

 • Vaše jméno bude v závěrečných titulcích našich her pod "Patrons".

NORMAL

reward item
reward item
$4
per month
NORMAL LEVEL

### EN ###

 • A heart filled with the joy of supporting a small game studio.

 • Your name will be in the end titles of our games in "NORMAL Patrons" section.

 • Access to unpublished materials from our projects.

 • Access to extra videos (beta testing, making of etc.)

### CZ ###

 • Srdce zalité radostí z podpory malého herního studia.

 • Vaše jméno bude v závěrečných titulcích našich her pod "Patrons".

 • Přístup k nezveřejněným materiálům z našich projektů.

 • Přístup k extra videím (beta testing, making of, atd.

HARD

reward item
reward item
$13
per month
HARD LEVEL

### EN ###
 • A heart filled with the joy of supporting a small game studio.

 • Your name will be in the end titles of our games in "HARD Patrons" section.

 • Access to unpublished materials from our projects.

 • Access to extra videos (beta testing, making of etc.)

 • Thanks to you at the end of the videos on our channel (gameplays, teasers, etc.)

 • Thanks to you on our website

 • Involvement in creating games (communication with creators)

 • Preferential access to game materials

 • Preferential access to fan-arts accompanying the new game

### CZ ###


 • Srdce zalité radostí z podpory malého herního studia.

 • Vaše jméno bude v závěrečných titulcích našich her pod "Hard Patrons".

 • Přístup k nezveřejněným materiálům z našich projektů.

 • Přístup k extra videím (beta testing, making of atd.)

 • Poděkování na konci videí na našem channelu (gameplays, teasers atd.)

 • Poděkování na našich webových stránkách.

 • Angažování při tvorbě her (komunikace s tvůrci).

 • Přednostní přístup k herním materiálům.

 • Přednostní přístup k fan artům, doprovázejícím novou hru

1

patron

$3

per month

About Bouncer Games

### EN ###
Welcome to Bouncer Games patreon!

Thank to everyone who is interested and eager to support our team. Our goal is to create quality video games that will entertain many lovers of pixel art and retro coin-up gaming era.

Unfortunately, of course, nothing can be done fully and for free. Our first Head Hunters project is free to download, as will the Mighty Final Fight: Forever project. One day, however, we would like to operate as a full-time development studio (leave out the surrounding work and jobs). Every one of our fans who wants to support us with a tip helps us to fulfill our dream.

So at this moment we can't offer you our games available on platforms like Steam or Epic Games (or others) but maybe one day we will.

Until then, we can at least not offer you any exclusive content, insights behind the developement and beta versions of the game in exchange for your tips, so that you know that we are grateful to you.

Thanks!

### CZ ###

Děkujeme všem, co mají zájem a chuť podporují náš tým. Naším cílem je vytvořit kvalitní videohry, které pobaví hodně milovníky pixel artu a retro coin-up her.

Bohužel samozřejmě nic se nedá dělat donekonečna naplno a zdarma. Náš první projekt Head Hunters je zdarma ke stažení a stejně tak to bude i s projektem Mighty Final Fight. Jednoh dne bychom však chtěli fungovat jako vývojářské studio na plný úvazek (bez okolních prací a jobů). K tomu splnit si náš sen nám pomáhá každý jeden z našich fanoušků, který nás chce podpořit nějakým spropitným.

Momentálně Vám tedy nemůžeme nabídnout naše hry dostupné na platformách jako je Steam nebo Epic Games (nebo jiné) ale jednoho dne snad budeme.

Do té doby Vám můžeme alespoň výměnou za vaše zpropitné nebídnout nějaký exkluzivní obsah, nahlédnutí za oponu a beta verze hry abyste věděli, že jsme vám vděční.

Díky!
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 9 exclusive posts
10
Images
3
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 9 exclusive posts
10
Images
3
Videos

Recent posts by Bouncer Games

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits