Cafe Ku Búa

is creating conservative Vietnamese contents: translated videos and books

Select a membership level

$1
per month
  • Access to patron-only content
  • Sneak peek photos of upcoming releases
  • Patron-only polls

2

patrons

$11

per month

About

Viet Conservative 2.0 is a conservative Vietnamese page that seeks to create contents for Vietnamese viewers.

Viet Conservative 2.0 là một trang cánh hữu Việt Nam muốn tạo nội dung cho độc giả Việt Nam.
Goals
$10.77 of $350 per month
Xin chào các bạn, tôi là Ku Búa và tôi xin huy động $350 USD để sub bộ phim này.
Clip sub: Lượt phim Tự Do Để Chọn (Free to choose) phiên bản 1980 của Milton Friedman. Mỗi clip 57 phút, giá sub là $50/clip, tổng cộng có 10 clip, tổng số tiền là $350.
1 of 1

Recent posts by Cafe Ku Búa

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits