Cafe Ku Búa

is creating conservative Vietnamese contents: translated videos and books

2

patrons

$9

per month
Viet Conservative 2.0 is a conservative Vietnamese page that seeks to create contents for Vietnamese viewers.

Viet Conservative 2.0 là một trang cánh hữu Việt Nam muốn tạo nội dung cho độc giả Việt Nam.
Tiers
Pledge $1 or more per month
  • Access to patron-only content
  • Sneak peek photos of upcoming releases
  • Patron-only polls
Goals
$9 of $350 per month
Xin chào các bạn, tôi là Ku Búa và tôi xin huy động $350 USD để sub bộ phim này.
Clip sub: Lượt phim Tự Do Để Chọn (Free to choose) phiên bản 1980 của Milton Friedman. Mỗi clip 57 phút, giá sub là $50/clip, tổng cộng có 10 clip, tổng số tiền là $350.
1 of 1
Viet Conservative 2.0 is a conservative Vietnamese page that seeks to create contents for Vietnamese viewers.

Viet Conservative 2.0 là một trang cánh hữu Việt Nam muốn tạo nội dung cho độc giả Việt Nam.

Recent posts by Cafe Ku Búa

Tiers
Pledge $1 or more per month
  • Access to patron-only content
  • Sneak peek photos of upcoming releases
  • Patron-only polls