Çağdaş Karadağ is creating chess lessons & chess videos
0
patrons
Hi everyone!

My name is Çağdaş Karadağ and I'am describing myself as a chess enthusiast and life-long chess learner. I learned the game of chess from my father (just like almost all beginners) when I was 7 years old and participated in my first chess tournament at the age of 12. 

Arkadaşlar Merhaba!

Ben Çağdaş Karadağ. Kendimi bir satranç tutkunu ve yaşam boyu satranç öğrencisi olarak tanımlıyorum. Satranç oynamayı yedi yaşımda çoğu yeni başlayanlar gibi babamdan öğrendim. İlk satranç turnuvama da on iki yaşımda katıldım.


Despite twenty years of playing this game, my rating did not reach the level that I dreamed of. There may be lots of reasons why it didn't happen but I am not offering an excuse for this issue.Therefore I decided to start a chess improvement plan in order to reach my goals.

Yaklaşık yirmi yıllık satranç tecrübeme rağmen bir takım sebeplerden ötürü hedeflediğim UKD/ELO puanıma ulaşamadım. Bu konuda herhangi bir bahane ortaya atmak istemiyorum tabi ki. Bundan dolayı hedeflerime ulaşmak için satranç gelişim planımı hayata geçirmeye karar verdim.

Patreon is a platform where creators can produce their contents with supports of followers (patrons). I decided to launch my patreon channel in order to give you opportunity to witness my chess improvement journey.I believe that my future contents will help you improve your own game as well.

Patreon, üreticilerin içeriklerini takipçilerinin (patronlarının) destekleri sayesinde üretebildikleri bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben de, sizlere kendi  satranç gelişim macerama tanıklık etme fırsatı vermek üzere bu kanalı başlatmaya karar verdim.Gelecekte üreteceğim içeriklerin kendi oyun gücünüzü de geliştireceğine yürekten inanıyorum.

I am planning to create videos and lessons based on all the areas of chess. That will include opening preparations (main principles first), tactics (solving middlegame&endgame puzzles), strategy (book study will be base for this area), endgame (theoretical knowledge and analysing practical endgame positions) and my own game analysis. I will also analyse and annotate Masters' Games and try to understand secrets behind their moves.

Satrancın her alanını kapsayacak dersler ve videolar üretmeyi planlıyorum. İçeriklerimde açılış hazırlıkları (temel açılış prensipleri öncelikli olacak şekilde), taktik bulmaca çözümleri, oyunortası ve oyunsonu stratejisi (bu alanda kitap çalışmaları olacak), oyunsonu çalışmaları (teorik bilgi ve pratik oyunlarda karşımıza çıkabilecek konumların analizi) ve kendi oyunlarımın analizleri yer alacak. Ayrıca satrançta gelişmenin püf noktalarından biri olan Büyükustaların Oyunlarının analizlerini de paylaşarak onlar tarafından yapılan hamlelerin ardındaki sırları da sizlerle birlikte anlamaya çalışacağım.Tiers
Pawn Class
$2 or more per month
* Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler.


* Great Philidor said: "Pawns are the soul of the chess" and our contents which is accessible only for pawn class patrons will be soul of our Chess Improvement Plan. Philidor'un söylediği "Piyonlar satrancın ruhudur" veciz sözünden hareketle, sadece patronlara özel bu bölümdeki içerikler Satranç Gelişim Planımızın da ruhunu oluşturacaktır.

Knight Class
$3 or more per month
 * Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler. 


* Access to patron-only contents. As Knights are the most trickiest piece on chess board, Patrons of this class will be able to reach some tactical&strategic tips and insights that will help them trick their opponents :) Patreon üyelerine özel içeriklere erişim. Atın satranç tahtasının en kurnaz taşı olması özelliğinden hareketle bu sınıfın patronları da sadece kendilerine özel taktik ve stratejik tavsiyeler ve paylaşımlara ulaşabilecekler ve böylece rakiplerini masa başında daha kolay kandırabilecekler :)

Bishop Class
$5 or more per month
 * Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler. 


* Access to patron-only contents.  Patreon üyelerine özel içeriklere erişim.


* Extra video


* Access to special book contents. Özel kitap içeriklerine erişim.

Rook Class
$10 or more per month
* Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler. 

* Access to patron-only contents.  Patreon üyelerine özel içeriklere erişim.

* Extra video

* Access to special book contents. Özel kitap içeriklerine erişim.

* Offering and creating self-training plan. Kişiye özel satranç çalışma planı

Goals
0 of 100 patrons
1 of 1
Hi everyone!

My name is Çağdaş Karadağ and I'am describing myself as a chess enthusiast and life-long chess learner. I learned the game of chess from my father (just like almost all beginners) when I was 7 years old and participated in my first chess tournament at the age of 12. 

Arkadaşlar Merhaba!

Ben Çağdaş Karadağ. Kendimi bir satranç tutkunu ve yaşam boyu satranç öğrencisi olarak tanımlıyorum. Satranç oynamayı yedi yaşımda çoğu yeni başlayanlar gibi babamdan öğrendim. İlk satranç turnuvama da on iki yaşımda katıldım.


Despite twenty years of playing this game, my rating did not reach the level that I dreamed of. There may be lots of reasons why it didn't happen but I am not offering an excuse for this issue.Therefore I decided to start a chess improvement plan in order to reach my goals.

Yaklaşık yirmi yıllık satranç tecrübeme rağmen bir takım sebeplerden ötürü hedeflediğim UKD/ELO puanıma ulaşamadım. Bu konuda herhangi bir bahane ortaya atmak istemiyorum tabi ki. Bundan dolayı hedeflerime ulaşmak için satranç gelişim planımı hayata geçirmeye karar verdim.

Patreon is a platform where creators can produce their contents with supports of followers (patrons). I decided to launch my patreon channel in order to give you opportunity to witness my chess improvement journey.I believe that my future contents will help you improve your own game as well.

Patreon, üreticilerin içeriklerini takipçilerinin (patronlarının) destekleri sayesinde üretebildikleri bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben de, sizlere kendi  satranç gelişim macerama tanıklık etme fırsatı vermek üzere bu kanalı başlatmaya karar verdim.Gelecekte üreteceğim içeriklerin kendi oyun gücünüzü de geliştireceğine yürekten inanıyorum.

I am planning to create videos and lessons based on all the areas of chess. That will include opening preparations (main principles first), tactics (solving middlegame&endgame puzzles), strategy (book study will be base for this area), endgame (theoretical knowledge and analysing practical endgame positions) and my own game analysis. I will also analyse and annotate Masters' Games and try to understand secrets behind their moves.

Satrancın her alanını kapsayacak dersler ve videolar üretmeyi planlıyorum. İçeriklerimde açılış hazırlıkları (temel açılış prensipleri öncelikli olacak şekilde), taktik bulmaca çözümleri, oyunortası ve oyunsonu stratejisi (bu alanda kitap çalışmaları olacak), oyunsonu çalışmaları (teorik bilgi ve pratik oyunlarda karşımıza çıkabilecek konumların analizi) ve kendi oyunlarımın analizleri yer alacak. Ayrıca satrançta gelişmenin püf noktalarından biri olan Büyükustaların Oyunlarının analizlerini de paylaşarak onlar tarafından yapılan hamlelerin ardındaki sırları da sizlerle birlikte anlamaya çalışacağım.Recent posts by Çağdaş Karadağ

Tiers
Pawn Class
$2 or more per month
* Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler.


* Great Philidor said: "Pawns are the soul of the chess" and our contents which is accessible only for pawn class patrons will be soul of our Chess Improvement Plan. Philidor'un söylediği "Piyonlar satrancın ruhudur" veciz sözünden hareketle, sadece patronlara özel bu bölümdeki içerikler Satranç Gelişim Planımızın da ruhunu oluşturacaktır.

Knight Class
$3 or more per month
 * Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler. 


* Access to patron-only contents. As Knights are the most trickiest piece on chess board, Patrons of this class will be able to reach some tactical&strategic tips and insights that will help them trick their opponents :) Patreon üyelerine özel içeriklere erişim. Atın satranç tahtasının en kurnaz taşı olması özelliğinden hareketle bu sınıfın patronları da sadece kendilerine özel taktik ve stratejik tavsiyeler ve paylaşımlara ulaşabilecekler ve böylece rakiplerini masa başında daha kolay kandırabilecekler :)

Bishop Class
$5 or more per month
 * Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler. 


* Access to patron-only contents.  Patreon üyelerine özel içeriklere erişim.


* Extra video


* Access to special book contents. Özel kitap içeriklerine erişim.

Rook Class
$10 or more per month
* Appreciate a lot for your support. Destekleriniz için çok teşekkürler. 

* Access to patron-only contents.  Patreon üyelerine özel içeriklere erişim.

* Extra video

* Access to special book contents. Özel kitap içeriklerine erişim.

* Offering and creating self-training plan. Kişiye özel satranç çalışma planı