Rondel association is creating repairing ruins of Čabraď castle
0

patrons

$0
per month
(slovenská verzia sa nachádza dole, za anglickou)

Introduction

Hello, 
My name is Radoslav Tomášik. I'm vice-chairman of Rondel association. We are all volunteers and are trying to repair and preserve the ruins of Čabraď castle in Slovakia. This started as just a hobby for few weekends of the year, yet now we have put hundreds (probably thousands) of hours to it. Unfortunately, because our time is limited, and we all have to earn a living,our  work continues slowly.

This is where you could step in.

What can you expect from this project?

I decided to quit my job and work on the castle full-time. If we manage to raise enough money, I'll be able to employ some of the guys
from our association to work with me.
I want to be transparent, so I'll be informing you where is your money used.

There is no electricity on-site, and the limited infrastructure at the castle means that we cannot work there during the cold months (and masonry and low temperatures don't go together). Therefore, in winter, the money raised will be used to fund things like historical research. But before that, we need a new off-road car - our 1983 Suzuki Vitara is almost immobile.

Goals of this project

Čabraď Castle is an important piece of historical heritage, which unfortunately is slowly disappearing. Its ruins are situated in
beautiful landscape with few modern conveniences, with a deserted village thrown in the valley for good measure.

Our goal is to preserve the castle, while maintaining its form as a ruin. We want to make it safe for visitors, so that it can speak to
them about its rich past. we also hope to uncover new details about its past and share them.

We want to preserve this place for future generations, not to become
rich from it.

But how can I beleave you? What have you done so far?

You can find out about our work here:
www.rondel.sk
Unfortunately, most of the site is in the Slovak language, but I'll be working on a translation. Until then, there's a gallery with pictures from the start of our association in 2000. I joined in 2009.

Also, the chairman of our association has uploaded several videos on Youtube showing work in progress over the years.
Here for example are his videos for the years 201620152014 ....
His His channel also shows his work as a potter.


Our work so far

Reconstruction and stabilisation of the second gate.
Stabilization of the silo and draining of its cellar.
Draining of the biggest cellar on the castle
Emergency roof built on third gate.
Stabilisation of the north palace and of the passage through it.
Stabilisation of many window openings.
Maintaining a safe path through the castle.
A lot of minor work on the castle.

We also organise international work-camps and archaeological research.----------------------------------Slovenská verzia-----------------------------------

Úvod

Zdravím. 
Volám sa Radoslav Tomášik a som podpredsedom združenia Rondel. Sme dobrovoľníci, ktorý sa snažia opraviť a zakonzervovať ruiny hradu Čabraď. Keďže každý musí z niečoho žiť, toto bolo len hobby na pár víkendov počas roka. Napriek tomu sme do toho vložili stovky hodín práce. Nanešťastie kvôli nedostatku času naša práca pokračuje pomaly.  
Tu prichádzate na rad Vy a tento projekt...

Čo môžete očakávať od tohto projektu?

Rozhodol som sa podať výpoveď a pracovať na hrade celý čas. Ak sa nám podarí zabezpečiť dostatočné prostriedky, pridajú sa ku mne ďalší členovia združenia.
Chcem byť transparentný, preto Vás budem informovať kde presne budú peniaze použité.
Na hrade nie je elektrika a obmedzená infraštruktúra, takže tak nemôžme pracovať počas zimných mesiacov (takisto murovanie a nízke teploty nejdú dokopy). Preto peniaze vyzbierané počas tohto obdobia budú použité na zabezpečenie projektov ako historický a archeologický výskum... Avšak predtým budeme potrebovať nové terénne auto... naša staručičká vitara je takmer nepojazdná.

Ciele projektu:

Hrad Čabraď je dôležitá historická a kultúrna pamiatka, ktorá nanešťastie postupne zaniká. Jeho ruiny sa nachádzajú v prekrásnej prírode s minimom rušivých prvkov modernej civilizácie. Pre doplnenie obrazu sa v doline nachádzajú ruiny opustenej dediny.
Naším cieľom je zakonzervovať hrad, pričom chceme zachovať jeho ruinózny stav. Chceme vytvoriť miesto bezpečné pre turistov, ktoré sa k nim prihovára skrz jeho bohatú minulosť. Chceme odhaliť jeho históriu a zdieľať ju s ostatnými.
Chceme zachovať toto miesto pre budúce generácie, nie sa na ňom obohacovať.

Ako Vám môžme uveriť? 

Našu prácu môýžete nájsť tu:
www.rondel.sk
Momentálne pracujem na preklade stránky do anglického jazyka.
Združenie oficiálne začalo svoju činnosť v roku 2000. Ja som jeho aktívnym členom od roku 2009.

Taktiež náš vedúci vytvoril niekoľko videí na youtube. (niektoré sú z jeho druhej záľuby - je hrnčiar)
Napríklad roky 2016, 2015 , 2014 ....

Naša doterajšia práca:

Oprava a zakonzervovanie druhej brány a jej zastrešenie.
Zakonzervovanie sýpky a odvodnenie jej pivnice.
Odvodnenie najväčšej pivnice na hrade dočasnou strechou na tretej bráne.
Zakonzervovanie severného paláca a prechodu cezeň.
Oprava mnohých okien.
Udržovanie bezpečných chodníkov na hrade. 
Množstvo drobných prác.
....

Taktiež organizujeme medzinárodné pracovné tábory a archeologické výskumy.Tiers
Tier 1
$1 or more per month
 • Access to patron-only content
 • Sneak peek photos and weekly work journal
 • ------------------------------------
 • Prístup k exkluzívnym príspevkom na tejto stránke ako sú fotky a denník
Tier 2
$5 or more per month
 • Your name will be listed on a panel of supporters placed on the castle
 • Plus all previous rewards
 • -------------------------------
 • Vaše meno bude na tabuli podporovateľov umiestnenej na hrade
 • plus predchádzajúce odmeny
Tier 3
$25 or more per month
 • You'll be send a unique thankfull wooden postcard
 • Plus all previous rewards
 • -------------------------------------
 • Bude Vám zaslaná ďakovná drevená pohladnica
 • plus predchádzajúce odmeny
Tier 4
$200 or more per month only 5 left
 • You can spent a weekend with us on the castle ruin
 • Plus all previous rewards
 • -------------------------------------
 • Môžete s nami stráviť víkend na hradnej ruine
 • plus predchádzajúce odmeny
Goals
$0 of $600 per month
I'be able to work full time from this point.

For every 600$ above this I can hire another guy as a help.

--------------------------------

Od tohto bodu môžem pracovať naplno, bez starostí o príjem.
Taktiež násobkami sumy môžme rátať s ďalšími ľudmi.
1 of 1
(slovenská verzia sa nachádza dole, za anglickou)

Introduction

Hello, 
My name is Radoslav Tomášik. I'm vice-chairman of Rondel association. We are all volunteers and are trying to repair and preserve the ruins of Čabraď castle in Slovakia. This started as just a hobby for few weekends of the year, yet now we have put hundreds (probably thousands) of hours to it. Unfortunately, because our time is limited, and we all have to earn a living,our  work continues slowly.

This is where you could step in.

What can you expect from this project?

I decided to quit my job and work on the castle full-time. If we manage to raise enough money, I'll be able to employ some of the guys
from our association to work with me.
I want to be transparent, so I'll be informing you where is your money used.

There is no electricity on-site, and the limited infrastructure at the castle means that we cannot work there during the cold months (and masonry and low temperatures don't go together). Therefore, in winter, the money raised will be used to fund things like historical research. But before that, we need a new off-road car - our 1983 Suzuki Vitara is almost immobile.

Goals of this project

Čabraď Castle is an important piece of historical heritage, which unfortunately is slowly disappearing. Its ruins are situated in
beautiful landscape with few modern conveniences, with a deserted village thrown in the valley for good measure.

Our goal is to preserve the castle, while maintaining its form as a ruin. We want to make it safe for visitors, so that it can speak to
them about its rich past. we also hope to uncover new details about its past and share them.

We want to preserve this place for future generations, not to become
rich from it.

But how can I beleave you? What have you done so far?

You can find out about our work here:
www.rondel.sk
Unfortunately, most of the site is in the Slovak language, but I'll be working on a translation. Until then, there's a gallery with pictures from the start of our association in 2000. I joined in 2009.

Also, the chairman of our association has uploaded several videos on Youtube showing work in progress over the years.
Here for example are his videos for the years 201620152014 ....
His His channel also shows his work as a potter.


Our work so far

Reconstruction and stabilisation of the second gate.
Stabilization of the silo and draining of its cellar.
Draining of the biggest cellar on the castle
Emergency roof built on third gate.
Stabilisation of the north palace and of the passage through it.
Stabilisation of many window openings.
Maintaining a safe path through the castle.
A lot of minor work on the castle.

We also organise international work-camps and archaeological research.----------------------------------Slovenská verzia-----------------------------------

Úvod

Zdravím. 
Volám sa Radoslav Tomášik a som podpredsedom združenia Rondel. Sme dobrovoľníci, ktorý sa snažia opraviť a zakonzervovať ruiny hradu Čabraď. Keďže každý musí z niečoho žiť, toto bolo len hobby na pár víkendov počas roka. Napriek tomu sme do toho vložili stovky hodín práce. Nanešťastie kvôli nedostatku času naša práca pokračuje pomaly.  
Tu prichádzate na rad Vy a tento projekt...

Čo môžete očakávať od tohto projektu?

Rozhodol som sa podať výpoveď a pracovať na hrade celý čas. Ak sa nám podarí zabezpečiť dostatočné prostriedky, pridajú sa ku mne ďalší členovia združenia.
Chcem byť transparentný, preto Vás budem informovať kde presne budú peniaze použité.
Na hrade nie je elektrika a obmedzená infraštruktúra, takže tak nemôžme pracovať počas zimných mesiacov (takisto murovanie a nízke teploty nejdú dokopy). Preto peniaze vyzbierané počas tohto obdobia budú použité na zabezpečenie projektov ako historický a archeologický výskum... Avšak predtým budeme potrebovať nové terénne auto... naša staručičká vitara je takmer nepojazdná.

Ciele projektu:

Hrad Čabraď je dôležitá historická a kultúrna pamiatka, ktorá nanešťastie postupne zaniká. Jeho ruiny sa nachádzajú v prekrásnej prírode s minimom rušivých prvkov modernej civilizácie. Pre doplnenie obrazu sa v doline nachádzajú ruiny opustenej dediny.
Naším cieľom je zakonzervovať hrad, pričom chceme zachovať jeho ruinózny stav. Chceme vytvoriť miesto bezpečné pre turistov, ktoré sa k nim prihovára skrz jeho bohatú minulosť. Chceme odhaliť jeho históriu a zdieľať ju s ostatnými.
Chceme zachovať toto miesto pre budúce generácie, nie sa na ňom obohacovať.

Ako Vám môžme uveriť? 

Našu prácu môýžete nájsť tu:
www.rondel.sk
Momentálne pracujem na preklade stránky do anglického jazyka.
Združenie oficiálne začalo svoju činnosť v roku 2000. Ja som jeho aktívnym členom od roku 2009.

Taktiež náš vedúci vytvoril niekoľko videí na youtube. (niektoré sú z jeho druhej záľuby - je hrnčiar)
Napríklad roky 2016, 2015 , 2014 ....

Naša doterajšia práca:

Oprava a zakonzervovanie druhej brány a jej zastrešenie.
Zakonzervovanie sýpky a odvodnenie jej pivnice.
Odvodnenie najväčšej pivnice na hrade dočasnou strechou na tretej bráne.
Zakonzervovanie severného paláca a prechodu cezeň.
Oprava mnohých okien.
Udržovanie bezpečných chodníkov na hrade. 
Množstvo drobných prác.
....

Taktiež organizujeme medzinárodné pracovné tábory a archeologické výskumy.Recent posts by Rondel association

Tiers
Tier 1
$1 or more per month
 • Access to patron-only content
 • Sneak peek photos and weekly work journal
 • ------------------------------------
 • Prístup k exkluzívnym príspevkom na tejto stránke ako sú fotky a denník
Tier 2
$5 or more per month
 • Your name will be listed on a panel of supporters placed on the castle
 • Plus all previous rewards
 • -------------------------------
 • Vaše meno bude na tabuli podporovateľov umiestnenej na hrade
 • plus predchádzajúce odmeny
Tier 3
$25 or more per month
 • You'll be send a unique thankfull wooden postcard
 • Plus all previous rewards
 • -------------------------------------
 • Bude Vám zaslaná ďakovná drevená pohladnica
 • plus predchádzajúce odmeny
Tier 4
$200 or more per month only 5 left
 • You can spent a weekend with us on the castle ruin
 • Plus all previous rewards
 • -------------------------------------
 • Môžete s nami stráviť víkend na hradnej ruine
 • plus predchádzajúce odmeny