Chân Đất

Chân Đất

creating Technology

Select a membership level

Tài trợ Đồng

reward item
reward item
$10
/ month
Đóng góp của bạn là sự động viên to lớn giúp mình tiếp tục làm video bổ ích phục vụ cho cộng đồng :)
  • Early access

0

patrons

About Chân Đất