Chí Blog

is creating Nâng cao nhận thức về bản chất con người - xã hội

Select a membership level

Cấp 1

reward item
reward item
$5
per month
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
  • General Support

Cấp 2

reward item
reward item
$10
per month
Hạnh phúc khi được bạn ủng hộ
  • General Support

0

patrons

About Chí Blog

Thông qua các bài viết review / phân tích ý nghĩa thông điệp phim, và các bài viết khác trên website chi-blog.com, giúp người đọc nâng cao nhận thức về bản chất con người - xã hội - cuộc sống, góp phần cải thiện nền điện ảnh Việt Nam.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits