Chopchop

is creating Piano Tutorial
Select a membership level
Chopchop NTG
$10
per month

Download files:

  • Sheet (.pdf)
  • MIDI (.mid)
  • MuseScore (.mscz)
  • Sibelius (.sib)


▶ SUBSCRIBE CHOPCHOP NTG: 

http://bit.ly/NTG_Youtube

▶ Follow Me:

➀ Fanpage ChopchopNTG:

http://bit.ly/NTG_Fanpage

➁ Twitter:

http://bit.ly/NTG_Twitter

➂ Instagram:

http://bit.ly/NTG_Instagram

➃ TikTok:

http://bit.ly/NTG_TikTok

0

patrons

About Chopchop

Xin chào! Tôi là Chopchop, rất vui vì bạn đã đến trang Patreon của tôi. Chop thường xuyên sản xuất những video Piano Tutorial trên nền tảng Synthesia để các bạn có thể hình dung cách chơi nhạc bằng đàn piano.

Recent posts by Chopchop

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 2 exclusive posts
2
Updates
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 2 exclusive posts
2
Updates