CogIST

is creating events, organizations and articles.

Select a membership level

Düşünen Makine

reward item
reward item
$1
per month
Alan Turing, Herbert Simon ve Allen Newell gibi isimlerle beraber bilişsel bilimin temellerini atmak için ilk adımlar… Tamamıyla zeki bir makinenin üç ay gibi kısa bir sürede yapılabileceğine ya da en kötü ihtimalle 2000 yılına kadar böyle bir makineyi inşa edebileceğimize inandığımız naif ve hevesli bir dönemde senin de desteğinle beraber yola çıkıyoruz.
  • General Support

Bilişsel Devrim

reward item
reward item
$5
per month
Zihne dair konuşmanın bilimdışı sayıldığı ve psikolojik bilimler sahasının dışında tutulduğu davranışçılık dönemi kapanıyor ve psikolojik bilimler “bilişle” tanışıyor. Noam Chomsky’nin çalışmaları ile dilbilim kabuk değiştiriyorken George Miller ve Ulric Neisser gibi isimlerle beraber psikoloji akademisini de değiştiriyoruz. Her şey sihirli bir sayıyla başlıyor.
  • General Support

Sihirli Sayı Yedi

reward item
reward item
$7
per month
Açıl “black box” açıl!
  • General Support

7

patrons

$39

per month

About CogIST

Biz bilişsel bilimi çok seven bir grup öğrenciden müteşekkil, bağımsız bir oluşumuz. CogIST ekibi olarak ise, amacımız bizimle bu ilgiyi paylaşan önce İstanbul, sonrasında Türkiye çapında öğrencilere, hocalara, veya meraklılara ulaşıp, sosyal ve bilimsel işbirlikleri sayesinde hem bilişsel bilime hem Türkiye'deki eğitim atmosferine hem de birbirlerimize katkıda bulunmayı sağlamak.
Başta Türkiye olmak üzere bilişsel bilim akademisinin etkileşimini ve iletişimini kuvvetlendirmek, bu alanın bilinirliğini arttırmak ve zaten bu alanla ilgilenen insanların birbirlerini besleyebileceği bir ortam yaratmak için yaklaşık bir senedir sunumlar, konferanslar, çeviriler ve yazılar üretiyoruz.
Fakat çok daha fazlasını yapabilmek, bir süredir büyük bir heyecanla planladığımız faaliyetleri hayata geçirebilmek için, tamamen gönüllülük esası üzerinden gerçekleştirdiğimiz projelerimizde desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bilişsel bilime ilgiliysen ve çalışmalarımızı beğeniyorsan, senin de desteğinle gücümüzü ve potansiyelimizi arttırabiliriz!


We are an independent community which is formed by a group of students who love cognitive science. As the team CogIST, our main goal is to reach out those who share the same interest with us, such as students, professors or amateurs who dwell mainly in Istanbul and, as a wider goal, in Turkey. By doing so, we will attempt to have contributions to cognitive science, to educational environment in Turkey, and to each other's career via social and scientific collaborations.
We have been producing presentations, conferences, translations and articles for more than a year to enhance interaction and communication in the cognitive science academy, acquaint people about the field, and create an area for people who is already interested in to share the knowledge.
But in order to do much more, and realize the plans that we have been longing to, we need support for our projects which are running on a voluntary basis. If you are interested in cognitive science and like our work, we can grow stronger and enhance our potential with your support!

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 8 exclusive posts
8
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 8 exclusive posts
8
Videos

Recent posts by CogIST

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits