CommonSense TV

is creating something awesome!

7

patrons

$56

per month

About CommonSense TV


CommonSenseTV is er tegen het globalisme, zoals we dat nu zien met de toenemende centrale macht van de Europese Unie die onze soevereiniteit afpakt.

Ook staan we op tegen de irrationele en onnodige massa-immigratie van mensen uit aantoonbare hoge risicolanden.

Het grootste gedeelte zijn jonge mannen die om economische redenen naar Europa komen om vervolgens onze leefsituatie ingrijpend te veranderen en helaas oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers.

Geen enkele reden om er mee door te gaan.

Europa met een rationeel immigratiebeleid waar in zware nood verkerende migranten kwalitatief worden opgevangen en mogen blijven totdat het land weer veilig is.

Op dit moment stroomt Europa vol met economische asielzoekers en illegalen met alle ernstige gevolgen van dien. Die gevolgen zie je hier op CommonSenseTV. Deze hebben heeft niets meer te maken met hulp aan vluchtelingen.

Er bestaat geen excuus de grenzen niet te controleren. De globalisten in de Europese Unie doet dat met opzet wél.

Het is hun ideologie om tot een superstaat te komen met een centrale macht in Brussel. Een staat die obsessief de Co2 uitstoot wil gaan terugdringen en zich verbindt aan compromissen die voor goed onze samenleving zullen veranderen.

Een staat waarin in de nabije toekomst de niet-westerse samenleving in Europa de overhand zal hebben.

Deze ideologie wordt mede aangemoedigd door de corrupte mainstream media met een aantoonbare politieke agenda.

Hier zie je vooral wat de media allemaal achterhoudt.

Wij brengen eerlijk nieuws en een ieder zal zijn eigen perceptie hebben van dit nieuws. Zo ook onze auteurs die onafhankelijk van elkaar schrijven.

Dit is niet onze ideologie of keuze!

Wij staan voor een samenleving gebaseerd op gezond verstand waarin Nederland soeverein blijft en de macht weer terugkomt bij de burgers.
Hier zie je wat de media je vaak niet wil laten zien.

CommonSenseTV is onafhankelijk. Het blijft bestaan door de hulp van kijkers en lezers. We zullen nooit onze ziel verkopen aan een overkoepelende organisatie. Meer hierover: Steun ons
Het is 2020. Hoog tijd voor bewustwording en handelen als realisten en rationalisten.

Dat is CommonSenseTV.

We zijn op de volgende kanalen actief:
Twitter:
https://twitter.com/CommonSense_TV
Facebook:
https://www.facebook.com/realCommonSenseTV/
Instagram:
https://www.instagram.com/commonsensetv__nl
Youtube:
http://www.youtube.com/c/CommonSenseTV
Youtube community 24/7 nieuws
Youtube Community CSTV
Met vriendelijke groeten,
Het team van CSTV
Contact: [email protected]
<hr>
Goals
$56 of $750 per month
Meer content. Actief op meer platforms. Een CommonSense Blog en hele leuke rewards voor Patrons.. 
1 of 1

Recent posts by CommonSense TV

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Video
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Video
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits