$1 /creation
Pozdrav u videu i vjezba :D

$4 /creation
Plan prehrane za tjedan ;)

$10 /creation
Stalni pozdrav ju svakoj epizodi, vjezba, plan treninga i prehrane :D