Cuộc Sống Bình Định is creating music video, life,traveling
0

patrons

$0
per month
Goals
$0 of $500 per month
rất mong được thu nhập 500USD tháng để tự do tài chính, dùng thời gian đi khám phá những món ăn địa phương, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của con ngưởi việt nam,những địa điểm du lịch đến với mọi người.
1 of 1

Recent posts by Cuộc Sống Bình Định